bip.sieroszewice.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sieroszewice www.sieroszewice.pl
Zamówienia poniżej 30.000 euro strona główna 

Zamówienia poniżej 30.000 euro

Zobacz:
   Budowa sieci energetycznej do 1kV w zakresie oświetlenia drogowego w m. Latowice ul. Południowa zasilanie z słupa I/13 stacji transformatorowej 22 779"
   Otwarta strefa aktywności w Psarach
   Zakup i dostawa 8.000 litrów oleju opałowego na potrzeby Urzędu Gminy Sieroszewice
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sieroszewice.pl