bip.sieroszewice.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sieroszewice www.sieroszewice.pl
Decyzje środowiskowe > Budowa budynku inwentarskiego – obory wolnostanowiskowej przewidzianej dla 190 szt. bydła mlecznego – 127 DJP na działce 754/2 i 755 położonych w obrębie Strzyżew, Gmina Sieroszewice strona główna 

Budowa budynku inwentarskiego – obory wolnostanowiskowej przewidzianej dla 190 szt. bydła mlecznego – 127 DJP na działce 754/2 i 755 położonych w obrębie Strzyżew, Gmina Sieroszewice

Zobacz:
   2012 rok
   2013 rok
   2014 rok
   2015 rok
   2016 rok
   2017 rok
   2018 rok
   2020 rok
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sieroszewice.pl