bip.sieroszewice.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sieroszewice www.sieroszewice.pl
Procedura załatwiana spraw w Urzędzie Gminy strona główna 

Procedura załatwiana spraw w Urzędzie Gminy

Zobacz:
 Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Gospodarki Przestrzennej .  Referat Finansowo - Podatkowy .  Urząd Stanu Cywilnego .  Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa .  Obsługa Rady i Sprawy Organizacyjne .  Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste .  Kadry i Ewidencja Działalności Gospodarczej .  Obsługa Sekretariatu .  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej .  Gminny Zakład Ekonomiczno -Administracyjny Szkół i Przedszkoli . 
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sieroszewice.pl