bip.sieroszewice.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sieroszewice www.sieroszewice.pl
Oferty pracy strona główna 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska opiekunów w świetlicach środowiskowych w miejscowościach Wielowieś, Masanów, Ołobok, Psary, Latowice, Rososzyca, Strzyżew.

Zobacz:
   Nabór kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Sieroszewice
   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. gospodarki odpadami komunalnymi
   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. gospodarki komunalnej
   Nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Radcy Prawnego i Inspektora Ochrony Danych Osobowych
   Nabór kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Sieroszewice
   Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska opiekunów w świetlicach środowiskowych w miejscowościach Wielowieś, Masanów, Ołobok, Psary, Latowice, Rososzyca, Strzyżew.
   Ogłoszenie o naborze do prowadzenia zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży zgodnie z projektem programu"Animator - Moje Boisko ORLIK 2012" w miejscowości Sieroszewice
   Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska opiekunów w świetlicach środowiskowych w miejscowościach Masanów, Psary, Latowice, Rososzyca, Strzyżew.
   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. obsługi sekretariatu w Urzędzie Gminy Sieroszewice
   Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. pozyskiwania środków zewnętrznych oraz obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sieroszewice.pl