bip.sieroszewice.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sieroszewice www.sieroszewice.pl
Rok 2009 strona główna 

Informacja z sesji otwarcia ofert

Zobacz:
 Informacja z sesji otwarcia ofert .  Oferty przetargowe .  Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty .  Protesty .  Odpowiedzi na zapytania przetargowe. .  Dokumentacja przetargowa ZP.PN.01/09 Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przepompowniami we wsi Sieroszewice – Etap II, Gmina Sieroszewice. .  Dokumentacja przetargowa ZP.PN.02/09 Budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Wielowsi. .  Dokumentacja przetargowa ZP.PN.03/09 Wykonanie sieci komputerowej wraz z serwerem oraz oprogramowaniem w budynku Urzędu Gminy w Sieroszewicach, Gmina Sieroszewice .  Dokumentacja przetargowa ZP.PN.06/09 na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko-Orlik 2012 .  Dokumentacja przetargowa ZP.PN.16/09 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Westrza .  Dokumentacja przetargowa Udzielenie dwóch kredytów inwestycyjnych .  Dokumentacja przetargowa ZP.PN.18/09 Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Sieroszewice – Etap II – Roboty remontowo elewacyjne. .  Dokumentacja przetargowa ZP.PN.19/09 Budowa studni awaryjnej ujęcia wody w Sieroszewicach .  Dokumentacja przetargowa ZP.PN.20/09 Rozbudowa sali wiejskiej w Wielowsi. .  Dokumentacja przetargowa ZP.PN.21/09 Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w m. Sieroszewice, ul. Nowa II etap .  Dokumentacja przetargowa ZP.PN.22/09 Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w m. Latowice .  Dokumentacja przetargowa ZP.PN.23/09 Przebudowa pętli autobusowej w miejscowości Ołobok .  Dokumentacja przetargowa Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej .  Dokumentacja przetargowa ZP.PN 24/2009 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Strzyżew - Strzyżówek .  Dokumentacja przetargowa ZP.PN.25/2009 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Zamość - Raduchów .  Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Sieroszewice w sezonie 2009/2010 – Rejon I i Rejon II . 
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sieroszewice.pl