bip.sieroszewice.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sieroszewice www.sieroszewice.pl
Przetargi strona główna 

Przetargi

Zobacz:
   Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Sieroszewice i jednostek organizacyjnych Gminy Sieroszewice w okresie od 01.05.2019 r. - 31.12.2020 r.
   Remont szatni na Gminnym Stadionie w Sieroszewicach
   Przebudowa i rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach przy ul.Ostrowskiej 49-ETAP II
   Przebudowa i rozbudowa o zaplecze sceniczne budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach przy ul.Ostrowskiej 49 ETAP - III
   Przewóz dzieci do szkół na terenie Gminy Sieroszewice oraz Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Wolicy w roku szkolnym 2019/2020
   Przebudowa drogi gminnej w m. Masanów ul. Ceglana
   Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Sieroszewice
   Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sieroszewice
   Wykonanie budynku wielorodzinnego - socjalnego w Sieroszewicach
   Przebudowa i rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach przy ul.Ostrowskiej 49-ETAP IV
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sieroszewice.pl