bip.sieroszewice.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sieroszewice www.sieroszewice.pl
Rok 2010 strona główna 

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w Gminie Sieroszewice w miejscowości Sieroszewice i Psary

Zobacz:
 Budowa infrastruktury tworzącej centrum wsi Sieroszewice .  Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w Gminie Sieroszewice w miejscowości Sieroszewice i Psary .  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sieroszewice ul. Nowa (łącznik) .  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zamość – Raduchów – etap III .  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rososzyca ul. Wiśniowa – etap II .  Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w Gminie Sieroszewice w miejscowości Sieroszewice i Psary .  Wykonanie boisk sportowych wraz z budynkiem socjalno – szatniowym w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko - Orlik 2012” .  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wielowieś ul. Wąska .  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Masanów ul. Szeroka .  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Strzyżew ul. Lorki .  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Strzyżew ul. Strzyżówek .  Udzielenie kredytu inwestycyjnego .  Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Masanowie i Zamościu oraz do Gimnazjów: w Sieroszewicach i Wielowsi w roku szkolnym 2010/2011 .  Udzielenie 3 kredytów inwestycyjnych .  Budowa placów zabaw w ramach Rządowego programu "Radosna szkoła" przy Zespole Szkól w Sieroszewicach i Szkole Podstawowej w Strzyżewie. .  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Ołobok ul. Kościelna .  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Latowice - Kęszyce .  Rozbudowę przedszkola o oddział z częścią socjalną i łącznikiem w Latowicach .  Budowa placów zabaw w ramach Rządowego programu "Radosna szkoła" przy Zespole Szkól w Sieroszewicach i Szkole Podstawowej w Strzyżewie. .  Budowa placów zabaw w ramach Rządowego programu "Radosna szkoła" przy Zespole Szkól w Sieroszewicach i Szkole Podstawowej w Strzyżewie. .  Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Sieroszewice .  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wielowieś .  Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Sieroszewice w sezonie 2010/2011 – Rejon I i Rejon II .  Montaż oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sieroszewice . 
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sieroszewice.pl