bip.sieroszewice.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sieroszewice www.sieroszewice.pl
Rok 2011 strona główna 

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej dla celów rekreacyjnych mieszkańców wsi Rososzyca.

Zobacz:
 Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach zakres - Nadbudowa o zaplecze administracyjne .  Oświetlenie uliczne skrzyżowania na drodze powiatowej 5313 5317 w Namysłakach gm. Sieroszewice .  Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej dla celów rekreacyjnych mieszkańców wsi Rososzyca. .  Budowa ścieżki rowerowej w Latowicach .  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Latowice – Kęszyce Etap I. .  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wielowieś .  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Strzyżew - Strzyżówek .  Udzielenie dwóch kredytów inwestycyjnych .  Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej dla celów rekreacyjnych mieszkańców wsi Rososzyca. .  Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach - II ETAP .  Przewóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Masanowie i Zamościu oraz do Gimnazjów: w Sieroszewicach i Wielowsi w roku szkolnym 2011/2012 .  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Zamość .  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kania .  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Masanów ul. Brylińskiego .  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Rososzyca ul. Leśna .  Udzielenie kredytu inwestycyjnego. .  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Westrza .  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Rososzyca .  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Strzyżew Lorki. .  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wielowieś ul. Ceglana - Etap I .  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Sieroszewice ul. Strażacka .  Usługa edukacyjna w ramach projektu „Indywidualizacja w edukacji wczesnoszkolnej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. .  Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Wielowieś ul. Ceglana na odcinku od ul. Grabowskiej wraz z utwardzeniem pobocza. .  Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do szkół podstawowych w Gminie Sieroszewice w ramach projektu „Indywidualizacja w edukacji wczesnoszkolnej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludz .  Dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia do szkół podstawowych w Gminie Sieroszewice w ramach projektu „Indywidualizacja w edukacji wczesnoszkolnej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Lud .  „Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Sieroszewice” .  Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Sieroszewice w sezonie 2011/2012 – Rejon I i Rejon II . 
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sieroszewice.pl