bip.sieroszewice.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sieroszewice www.sieroszewice.pl
Gospodarka nieruchomościami strona główna 

Gospodarka nieruchomościami

Zobacz:
   Wykaz dotyczący działki nr 563/2 położonej w miejscowości Ołobok, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków nieruchomości sąsiedniej
   I, III i V ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż działek budowlanych w miejscowości Zamość
   Wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego w m.Strzyżew
   III ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż działek budowlanych w miejscowości Sieroszewice oznaczonych jako działki nr: 249/3; 249/4;249/6; 249/8
   I Publiczny przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych będących własnością gminy Sieroszewice
   Wykaz dotyczący niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 133/5, położonej w miejscowości Rososzyca, przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny
   Wykaz dotyczący działek budowlanych 695/2; 695/3; 695/4; 695/5; 695/6; 695/7; 695/8; 695/9; 695/10; 695/11; 695/12; 695/13; 695/14; 695/15; 695/16; 695/17, położonych w miejscowości Masanów, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieogr
   Wykaz dotyczący działek budowlanych nr: 696/1; 696/3; 696/4; 696/5; 696/6; 696/7; 696/8; 696/9; 696/10; 696/11; 696/12; położonych w miejscowości Masanów, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
   WYKAZ dotyczący niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 696/2, położonej w miejscowości Masanów, przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany
   I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż działek budowlanych w miejscowości Masanów oznaczonych jako działki nr: 696/3; 696/4; 696/10; 696/11; 696/12
   I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż działek budowlanych w miejscowości Masanów oznaczonych jako działki nr: 695/13; 695/14; 695/15; 695/16; 695/17
   IV ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż działek budowlanych w miejscowości Zamość oznaczonych jako działki nr: 46/12, 46/13, 46/16, 46/22 oraz VI na działkę nr 46/6
   II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczona jako działka nr 230/1 położona w obrębie Latowice
   II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczona jako działka nr 230/6 położona w obrębie Latowice
   II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczona jako działka nr 230/7 położona w obrębie Latowice
   V ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż działek budowlanych nr: 46/12, 46/22 oraz VII ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż działki budowlanej nr: 46/6 w miejscowości Zamość
   Wykaz dotyczący niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 640, położonej w miejscowości Latowice, przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany
   Wykaz dotyczący niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 371, położonej w miejscowości Sławin, przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany.
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sieroszewice.pl