bip.sieroszewice.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sieroszewice www.sieroszewice.pl
Procedura załatwiana spraw w Urzędzie Gminy > Przyjmowanie i rozpatrywanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia strona główna 

Przyjmowanie i rozpatrywanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

Zobacz:
 Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska .  Referat Finansowo - Podatkowy .  Urząd Stanu Cywilnego .  Obsługa Rady Gminy i Sprawy Organizacyjne .  Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste .  Kadry i Ewidencja Działalności Gospodarczej .  Obsługa Sekretariatu .  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej .  Gminny Zakład Ekonomiczno -Administracyjny Szkół i Przedszkoli . 
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sieroszewice.pl