bip.sieroszewice.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sieroszewice www.sieroszewice.pl
Procedura załatwiana spraw w Urzędzie Gminy > Ustalanie praw do świadczeń rodzinnych: zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego strona główna 

Ustalanie praw do świadczeń rodzinnych: zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego

Zobacz:
   Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Gospodarki Przestrzennej
   Referat Finansowo - Podatkowy
   Urząd Stanu Cywilnego
   Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
   Obsługa Rady i Sprawy Organizacyjne
   Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste
   Kadry i Ewidencja Działalności Gospodarczej
   Obsługa Sekretariatu
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
   Gminny Zakład Ekonomiczno -Administracyjny Szkół i Przedszkoli
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sieroszewice.pl