bip.sieroszewice.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Sieroszewice www.sieroszewice.pl
Rok 2013 strona główna 

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej we wsi Sieroszewice ul. 23 Stycznia

Zobacz:
 Ubezpieczenie mienia odpowiedzialności Gminy Sieroszewice .  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Sieroszewice .  Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej dla celów rekreacyjnych mieszkańców wsi Masanów – II etap - ogrodzenie .  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej we wsi Rososzyca ul. Łąkowa – II etap .  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej we wsi Wielowieś ul. Ceglana – II etap .  Budowa centrum wsi w Ołoboku .  Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego na finansowanie wydatków majątkowych w 2013r. .  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej we wsi Westrza .  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej we wsi Latowice - Kęszyce .  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej we wsi Sieroszewice ul. 23 Stycznia .  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej we wsi Masanów - Młynik etap I .  Przewóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Masanowie, Zamościu i Rososzycy oraz do Gimnazjów: w Sieroszewicach i Wielowsi w roku szkolnym 2013/2014 .  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Sieroszewice ul. Kasztanowa i ul. Kwiatowa .  Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Sieroszewice .  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej we wsi Strzyżew - Strzyżówek .  Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Ludowego w Latowicach .  Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Sieroszewice ZP.PN.17.13 .  Zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Sieroszewice . 
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sieroszewice.pl