Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Gminy Sieroszewice  www.sieroszewice.pl
DOSTĘPNOŚĆ
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Samorząd Gminy Sieroszewice
Informacje kontaktowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Podstawy działania
Struktura organizacyjna
Jednostki organizacyjne gminy
Jednostki pomocnicze
Instytucje Kultury
Ochrona środowiska
Decyzje środowiskowe
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka odpadami komunalnymi
Nieczystości ciekłe
Rejestr działalności regulowanej
Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2022 r.
Dofinansowanie do usuwania wyrobów zawierających azbest w 2022 roku
Dofinansowanie do usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Sieroszewice w roku 2023
Programy dotyczące ochrony środowiska
Sprzedaż węgla
Wykaz danych o środowisku
Tablica ogłoszeń
Informacje bieżące
Ogłoszenia, obwieszczenia
Konkurs ofert na przeprowadzenie Programu Polityki Zdrowotnej realizowanego w 2016 roku dotyczącego szczepień dzieci przeciwko pneumokokom
Konsultacje Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Gospodarka nieruchomościami
Obwieszczenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego
Bezpłatna pomoc prawna
Oferty pracy
Procedury kontroli przedsiębiorców
Procedury kontroli przedsiębiorców
Współpraca z organiacjami pozarządowymi
Konsultacje Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Sieroszewice w roku 2023
Dokumenty dot. organizacji pozarządowych
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi
Załatwienie spraw w Urzędzie Gminy
Procedura załatwiana spraw w Urzędzie Gminy
Organy władzy publicznej
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Prawo lokalne
Statut Gminy
Prace Rady
Kalendarium prac Rady
Uchwały Rady
Uchwały Rady Gminy stanowiące prawo miejscowe
Projekty Uchwał
Zarządzenia Wójta
Strategia rozwoju
E-SESJE
e-SESJE
Podatki i opłaty
Podatki i opłaty
Indywidualne interpretacje podatkowe
Pomoc publiczna, Ulgi - wykaz podatników
Informacje o stanie majątkowym
Budżet gminy
Budżet gminy
Sprawozdania budżetowe
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sieroszewice
Opinie RIO
RAPORT O STANIE GMINY
Raport o stanie Gminy
AUDYT WEWNĘTRZNY
Audyt wewnętrzny
Inne
Petycje
Działalność lobbingowa
Zgromadzenia
Skargi i wnioski
Kontrole
Programy i zamierzenia
Związki i Stowarzyszenia
Wybory
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań
Konsultacje Społeczne
Zamówienia publiczne
Tryb podstawowy
Przetarg nieograniczony
Przetarg ofert
Zapytania ofertowe
Zamówienia z wolnej ręki
Zamówienia poniżej 130.000 zł
Plan zamówień publicznych na rok 2023
Archiwum
Archiwum zamówień publicznych
Rok 2022
Rok 2021
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Archiwalne informacje bieżące
Archiwum otwartych ofert na realizację zadań publicznych
Archiwum ofert pracy
Archiwum ogłoszeń i obwieszczeń
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Informacje nieudostępnione
Gospodarka nieruchomościami
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 
L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Zamówienia poniżej 130.000 złotych 149595
2Gospodarka nieruchomościami41528
3Struktura organizacyjna33108
4Rok 201328738
5Informacje kontaktowe21185
6Jednostki organizacyjne gminy20868
7Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej20500
8Uchwały Rady20467
9Rada Gminy20335
10Podstawy działania19795
11Podatki i opłaty19736
12Oświadczenia majątkowe19243
13Zagospodarowanie przestrzenne18404
14Zarządzenia Wójta18131
15Sprawozdania budżetowe17460
16Zapytania ofertowe 17437
17Jednostki pomocnicze17311
18Zamówienia poniżej 30.000 euro17056
19Gminny Zakład Komunalny16406
20Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Sieroszewice na roku 201415789
21Wójt15330
22Elektroniczna Skrzynka Podawcza15270
23Komisje Rady14323
24Prace Rady14019
25Wybory13510
26Decyzje środowiskowe13322
27Strategia rozwoju13037
28Statut Gminy12763
29Wyszukiwarka12572
30Uchwały Rady Gminy stanowiące prawo miejscowe12431
31Programy i zamierzenia11971
32Informacje nieudostępnione11891
33Pomoc publiczna, Ulgi - wykaz podatników11719
34Związki i Stowarzyszenia11525
35Redakcja Biuletynu11303
36Gminny Zakład Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkoli11165
37Kalendarium prac Rady10694
38Instrukcja obsługi10565
39Mienie gminy10438
40Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sieroszewice 10260
41Szkoły Podstawowe10140
42Gminna Biblioteka Publiczna10113
43Archiwum ofert pracy9993
44Pracownicy Urzędu Gminy9832
45Dokumenty dot. organizacji pozarządowych9734
46e-SESJE9704
47Archiwum ogłoszeń i obwieszczeń9675
48Dziennik Ustaw9665
49Tryb podstawowy9448
50Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Sieroszewice w roku 20239273
51Procedura załatwiana spraw w Urzędzie Gminy9260
52Archiwalne informacje bieżące9198
53Monitor Polski9195
54Archiwum otwartych ofert na realizację zadań publicznych9086
55Gospodarka odpadami komunalnymi9054
56Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2017 r.8853
57Rok 20108766
58Regulamin organizacyjny8636
59Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych8629
60Przetarg nieograniczony 8604
61Rok 20098553
62Rok 20118499
63Radni8482
64Gminny Ośrodek Kultury8418
65Rok 20138154
66Przedszkola Publiczne8132
67Rok 20127959
68Petycje7651
69Dowód osobisty - wniosek o wydanie dokumentu7617
70Berkowski Czesław - Wójt Gminy7598
71Bezpłatna pomoc prawna7503
72Ewidencje i rejestry7431
73Szyszka Emilia - Kierownik GOPS7417
74Budżet gminy7384
75Rok 20147158
76Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2022 r. 7012
77Sprawozdanie z wykonania budżetu6902
78Rok 20166864
79Wybory samorządowe 20146842
80Dyrektorzy Szkół6840
81Stasiak Barbara - Dyrektor GZEASiP6781
822014r.6663
832013r.6618
84Informacje o stanie majątkowym6617
85Budżet rok 20046599
86poprzednie6576
87Konkurs ofert na przeprowadzenie Programu Polityki Zdrowotnej realizowanego w 2016 roku dotyczącego szczepień dzieci przeciwko pneumokokom6521
88Ubezpieczenie mienia odpowiedzialności Gminy Sieroszewice6444
89Dofinansowanie do usuwania wyrobów zawierających azbest w 2022 roku6435
90tematycznie6430
91Budżet rok 20056425
922015r.6405
93Budowa infrastruktury tworzącej centrum wsi Sieroszewice6363
94Rok 20156307
952005r.6278
962010r.6260
97Transmisja online z Sesji Rady Gminy Sieroszewice 6215
982015 rok6194
992006r.6158
1002012r.6158
101Działalność lobbingowa6137
102Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej dla celów rekreacyjnych mieszkańców wsi Rososzyca.6116
103Wybory samorządowe 20186104
104Rok 20056085
1052007r.6038
1062013 rok6032
107Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Sieroszewice6005
1082003r.5995
1092011r.5976
110Budżet rok 20065974
1112004r.5969
1122004r.5961
113Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach zakres - Nadbudowa o zaplecze administracyjne5960
114Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w Gminie Sieroszewice w miejscowości Sieroszewice i Psary5953
1152011 r.5953
116Busza Mirosława - Sekretarz Gminy5936
117Dofinansowanie do usuwania materiałów zawierających azbest w 2017 roku5893
1182014 rok5890
119Budżet rok 20075869
1202003r.5833
121Konsultacje Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych5824
1222010 r.5805
123Rozbudowę przedszkola o oddział z częścią socjalną i łącznikiem w Latowicach5800
124Wykonanie boisk sportowych wraz z budynkiem socjalno – szatniowym w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko - Orlik 2012”5697
125Dokumentacja przetargowa ZP.PN.02/09 Budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Wielowsi.5673
126Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Rososzyca ul. Leśna5638
1272012 rok5615
128Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Strzyżewie ul. Wiesiołowskiej5607
1292009 r.5606
130Dokumentacja przetargowa ZP.PN.18/09 Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Sieroszewice – Etap II – Roboty remontowo elewacyjne.5580
1312008r.5575
132Pawłowski Jerzy - Dyrektor GOK5570
133Wybory samorządowe 20105561
134Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Sieroszewice5558
135Obwieszczenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego5558
136Rok 20165555
1372016r.5548
138Plan zamówień publicznych na rok 20205547
139Indywidualne interpretacje podatkowe5540
1402012 r.5500
141Udzielenie kredytu inwestycyjnego5483
142Zgromadzenia5456
143Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Ludowego w Latowicach5455
1442014 r.5434
145Budżet rok 20105424
146Budżet rok 20095422
147Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wielowieś5422
148Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kania5421
149Udzielenie 3 kredytów inwestycyjnych5416
150Budowa ścieżki rowerowej w Latowicach5410
151Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Sieroszewice na roku 20155409
152Ryszard Boduch - Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska5386
153Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zamość – Raduchów – etap III5376
154Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej dla celów rekreacyjnych mieszkańców wsi Masanów - etap I5372
155Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sieroszewice ul. Nowa (łącznik)5371
156Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Latowice – Kęszyce Etap I.5347
157Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w Gminie Sieroszewice w miejscowości Sieroszewice i Psary5337
158Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej dla celów rekreacyjnych mieszkańców wsi Rososzyca.5337
159Wykaz złożonych petycji5336
160Przebudowa nawierzchni drogi gminnej we wsi Sieroszewice ul. Strażacka – III etap5334
161Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Strzyżew - Strzyżówek5332
1622013 r.5320
163Budżet rok 20145314
164Opinie RIO 5306
165Dokumentacja przetargowa ZP.PN.01/09 Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przepompowniami we wsi Sieroszewice – Etap II, Gmina Sieroszewice.5274
166Budżet rok 20115269
167Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste5259
168Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Latowice - Kęszyce5253
1692015 r.5245
170Dokumentacja przetargowa ZP.PN.03/09 Wykonanie sieci komputerowej wraz z serwerem oraz oprogramowaniem w budynku Urzędu Gminy w Sieroszewicach, Gmina Sieroszewice5234
171Rok 20065231
172Udzielenie dwóch kredytów inwestycyjnych5222
173Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej dla celów rekreacyjnych mieszkańców wsi Masanów - etap I5215
174Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wielowieś ul. Wąska5214
175Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. gospodarki odpadami komunalnymi5197
176Jerzy Kucharski5196
177„Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Sieroszewice”5191
178Dokumentacja przetargowa ZP.PN 24/2009 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Strzyżew - Strzyżówek5187
179Dokumentacja przetargowa ZP.PN.23/09 Przebudowa pętli autobusowej w miejscowości Ołobok5169
180Nieczystości ciekłe5165
181Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rososzyca ul. Wiśniowa – etap II5164
182Montaż oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sieroszewice5153
183Dokumentacja przetargowa ZP.PN.20/09 Rozbudowa sali wiejskiej w Wielowsi.5150
184Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Strzyżew Lorki.5149
185Budowa placów zabaw w ramach Rządowego programu "Radosna szkoła" przy Zespole Szkól w Sieroszewicach i Szkole Podstawowej w Strzyżewie.5141
186Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wielowieś5141
187Dokumentacja przetargowa Udzielenie dwóch kredytów inwestycyjnych5107
188Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Ołobok ul. Kościelna5095
189Usługa edukacyjna w ramach projektu „Indywidualizacja w edukacji wczesnoszkolnej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.5095
190Budowa placów zabaw w ramach Rządowego programu "Radosna szkoła" przy Zespole Szkól w Sieroszewicach i Szkole Podstawowej w Strzyżewie.5092
191Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Sieroszewicach ul. 35-lecia5085
192Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Strzyżew ul. Lorki5081
193Dokumentacja przetargowa ZP.PN.19/09 Budowa studni awaryjnej ujęcia wody w Sieroszewicach5068
194Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Masanów ul. Brylińskiego5065
195Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Sieroszewice w sezonie 2011/2012 – Rejon I i Rejon II5065
196Budżet rok 20155052
197Dokumentacja przetargowa ZP.PN.16/09 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Westrza5048
198Dokumentacja przetargowa ZP.PN.21/09 Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w m. Sieroszewice, ul. Nowa II etap5048
199Rok 20095048
200Udzielenie kredytu inwestycyjnego.5048
201Rok 20075040
202Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Wielowieś ul. Ceglana na odcinku od ul. Grabowskiej wraz z utwardzeniem pobocza.5036
203Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do szkół podstawowych w Gminie Sieroszewice w ramach projektu „Indywidualizacja w edukacji wczesnoszkolnej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludz5035
204Budżet rok 20135034
205Grzeszczyk Teresa - Skarbnik Gminy5033
206Przebudowa nawierzchni drogi gminnej we wsi Sieroszewice ul. Strażacka – II etap5033
207Referat Finansowo - Podatkowy5032
208Protesty5022
209Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Westrza5007
210Budżet rok 2012 5007
211Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Rososzyca5000
212Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Sieroszewice ul. Strażacka5000
213Rok 20104997
214Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Zamość4993
215Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Masanowie i Zamościu oraz do Gimnazjów: w Sieroszewicach i Wielowsi w roku szkolnym 2010/20114986
216Dokumentacja przetargowa ZP.PN.25/2009 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Zamość - Raduchów4976
217Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych4976
218Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Parczewie - Mańków4970
219Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska4969
220Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wielowieś ul. Ceglana - Etap I4966
221Budowa placów zabaw w ramach Rządowego programu "Radosna szkoła" przy Zespole Szkól w Sieroszewicach i Szkole Podstawowej w Strzyżewie.4963
222Dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia do szkół podstawowych w Gminie Sieroszewice w ramach projektu „Indywidualizacja w edukacji wczesnoszkolnej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Lud4961
223Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Masanów ul. Szeroka4952
224Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Strzyżew ul. Strzyżówek4951
225Wybory prezydenckie 20154937
226Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej4918
2272017r.4910
228Dokumentacja przetargowa ZP.PN.22/09 Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w m. Latowice4909
229Przewóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Masanowie i Zamościu oraz do Gimnazjów: w Sieroszewicach i Wielowsi w roku szkolnym 2011/20124904
230Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Wielowsi ul. Ceglana I etap4904
231Oświetlenie uliczne skrzyżowania na drodze powiatowej 5313 5317 w Namysłakach gm. Sieroszewice4895
232Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Latowicach - Kęszycach4891
233Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Sieroszewice w sezonie 2010/2011 – Rejon I i Rejon II4882
234Wybory Prezydenckie 20104874
235Wybory do Sejmu i Senatu 20114871
236Programy dotyczące ochrony środowiska4857
237SP w Wielowsi4847
238Lata 2012-20174847
239Zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Sieroszewice4837
240Rok 20054832
241Budowa centrum wsi w Ołoboku4810
242Budowa obory dla krów mlecznych z zapleczem, urządzeniami towarzyszącymi i infrastrukturą w Masanowie4808
243SP w Zamościu4802
244Udzielenie kredytu inwestycyjnego.4801
245Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Rososzycy ul. Łąkowa4794
2462016 rok4783
247Instalację zbiorników i dostawy gazu propan dla Szkoły Podstawowej w Ołoboku, Zespołu Szkół w Sieroszewicach i Publicznego Przedszkola w Latowicach.4781
248Przebudowa nawierzchni drogi gminnej we wsi Strzyżew - Strzyżówek4779
249Wybory do Parlamentu Europejskiego 20144758
250Rok 20094756
251Przewóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Masanowie i Zamościu oraz do Gimnazjów: w Sieroszewicach i Wielowsi w roku szkolnym 2012/20134740
252Rok 20064738
253Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców lub rejestru Pesel4738
254Przewóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Masanowie, Zamościu i Rososzycy oraz do Gimnazjów: w Sieroszewicach i Wielowsi w roku szkolnym 2013/20144733
255Rok 20064721
256Gminny Zakład Ekonomiczno -Administracyjny Szkół i Przedszkoli4702
2572016 r.4700
258Procedury kontroli przedsiębiorców4696
259Składy obwodowych komisji wyborczych4694
260Urząd Stanu Cywilnego4694
261Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego, zgłoszenie wyjazdu za granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego ponad 6 miesięcy4688
262Rok 20084680
263Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Sieroszewice w sezonie 2012/2013 – Rejon I i Rejon II4659
264Obsługa Rady Gminy i Sprawy Organizacyjne4646
265Lata 2013-20174638
266Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach - II ETAP4636
267Obsługa Sekretariatu4634
268Wybory Parlamentarne 20154632
269Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Sieroszewice na roku 20164619
270Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Sieroszewice ZP.PN.17.134605
271Rok 20074583
272Marcin Dachowski - kierownik GZK4582
273Rok 20084581
274Przebudowa nawierzchni drogi gminnej we wsi Rososzyca ul. Łąkowa – II etap4580
275Rejestr działalności regulowanej4571
276Lata 2011-20174570
277R0k 20114554
278Rok 20124549
279Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Sieroszewice4541
280Lata 2014-20184532
281Rok 20074528
282Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej dla celów rekreacyjnych mieszkańców wsi Masanów – II etap - ogrodzenie4523
283Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Latowicach ul. Szkolna4503
284Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Sieroszewice na roku 20174494
285Przebudowa nawierzchni drogi gminnej we wsi Masanów - Młynik etap I4491
286SP w Sieroszewicach4471
287Przebudowa nawierzchni drogi gminnej we wsi Westrza4462
288Budowa jednej turbiny wiatrowej z placem montażowym, drogą dojazdową oraz przyłączem energetycznym SN-15kV ze stacją w Rososzycy4461
289Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Sieroszewice ul. Kasztanowa i ul. Kwiatowa4444
290Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego na finansowanie wydatków majątkowych w 2013r.4442
291Archiwum stawek na 2013 rok4430
292Przebudowa nawierzchni drogi gminnej we wsi Wielowieś ul. Ceglana – II etap4427
293Wymeldowanie decyzją administracyjną z miejsca obytu stałego lub czasowego4423
294Rok 20114416
295Skargi i wnioski4416
296Budżet rok 20164415
297Archiwum stawek na 2012 rok4402
298Instytucje Kultury4386
299Przetarg ofert4372
300Przetargi4370
301Lata 2015-2018 4347
302Przebudowa nawierzchni drogi gminnej we wsi Latowice - Kęszyce4340
3032017 r.4320
304Rok 2017 4302
305Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej4297
306Ogólnokrajowe referendum4296
307Reklamacje na nieprawidłowości w rejestrze wyborców 4269
308PP w Latowicach4253
309Nabór kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Sieroszewice4253
310Przebudowa nawierzchni drogi gminnej we wsi Sieroszewice ul. 23 Stycznia4251
3112018r.4233
312Zamówienia poniżej kwoty 30.000 euro4226
313Rok 20144218
3142017 rok4208
315SP w Ołoboku4206
316Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców4200
317Wpisanie wyborcy do spisu wyborców4186
318Archiwum wzorów deklaracji 4140
319Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi4137
320Budowa elektrowni fotowoltaicznej Strzyżew 1 - postanowienie4129
321Zmiana sposobu użytkowania stodoły na zakład przetwarzania odpadów z towarzyszącą infrastrukturą w Bilczewie4106
322SP w Masanowie4104
323Budowa zbiornika żelbetowego w SUW Namysłaki4104
324Budżet rok 2017 4101
325Przyjmowanie i rozpatrywanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia 4097
326Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Sieroszewicach ul. Ogrodowa4055
327PP w Psarach4050
328sesja 134046
329SP w Rososzycy4043
330Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb gminy Sieroszewice oraz jednostek organizacyjnych gminy Sieroszewice4034
331Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Rososzycy ul. Kościelna3999
332Archiwum stawek za 2014 rok3989
333Zapytania ofertowe 3987
334SP w Parczewie3974
335Rok 20143971
336Sesja 303965
337SP w Strzyżewie3962
338Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Sieroszewice 3934
339Projekt budżetu na 2010 rok3915
340Deklaracja dostępności3910
341Wybory ławników 20153887
342Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Masanowie ul. Młynik II i III etap3886
343Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. gospodarki komunalnej3884
344Budowa elektrowni wiatrowej z placem montażowym, drogą dojazdową oraz przyłączem energetycznym SN-15kV ze stacją na działce numer 483/2 położonej w miejscowości Ołobok.3869
345Budowa instalacji fotowoltaicznej przeznaczonej do produkcji energii elektrycznej w Biernacicach3860
346PP w Wielowsi3857
347Marciniak Maria - Dyrektor GBP3855
348Zapis wideo Sesji Rady Gminy Sieroszewice 3850
349Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej3844
350Kontrole3839
351Projekt budżetu na 2013 rok 3797
352PP w Westrzy3789
353Lata 2016-20193787
354Archiwum stawek za 2015 rok3785
355Rozbudowa pawilonów do chowu norek oraz zwiększeniu wielkości obsady fermy norek z 45 DJP do 202,3 DJP w istniejącym gospodarstwie rolnym w Masanowie.3781
3562018 rok3781
357Budżet na 2006 rok3772
358Budżet na rok 20073766
359Sesja 043762
360Sesja 123754
361Sesja 233732
362Sesja 053724
363Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Wielowsi (ciąg Strzyżew – Wydarta – Strzyżew - Strzyżówek)3719
364Sesja 043712
365Przetargi3709
366Obwieszczenie Wójta Gminy Sieroszewice3704
367Rozbudowa elektrowni wiatrowej na działce numer 309 w miejscowości Masanów 3702
368Akty prawne 3701
369sesja 113698
370Sprawozdanie za rok 20133693
371Rok 20153690
372Postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż detaliczną i gastronomiczną napojów alkoholowych3686
3732018 r.3676
374Sesja 273673
375Sesja 283669
376Sesja 373668
377Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Rososzycy ul. Środkowa3660
378Sesja 213652
379Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sieroszewice3652
380Projekt budżetu na 2012 rok3645
381Budżet na 2010 rok3633
382Projekt budżetu na 2014 rok3621
383Zmiany budżetu 24.08.2005r.3619
384sesja 163613
385sesja 193611
386sesja 103610
387sesja 63610
388Informacja o rozpatrzonych petycjach3609
389Sesja 223606
390Sesja 313602
391sesja 43601
392Budowa siłowni zewnętrznej w Sieroszewicach3599
393sesja 123598
394Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Zamościu.3596
395Budowa budynku magazynowego ( dla istniejącego zakładu produkcyjnego) w Parczewie3595
396sesja 83583
397sesja 53578
398Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „STRZYŻEW”3578
399Postępowanie w sprawie wydania jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych (gastronomia)3576
400Przebudowa magazynu Obrony Cywilnej na pomieszczenia archiwum zakładowego Urzędu Gminy3570
401Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Sieroszewicach w sprawie terminu i miejsca losowania jednolitych numerów list kandydatów do rady w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku3564
402Zmiany budżetu 01.08.2005r.3563
4032019r.3562
404Budżet na 2012 rok3557
405Zmiana budżetu 11.06.2013 r.3555
406Rok 20143541
407Sesja 323536
408Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów gminy przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej3528
409Rok 20083522
410Projekt budżetu na 2009 rok3517
411Budżet na 2014 rok3515
412Układ wykonawczy budżetu gminy 30.06.20053502
413GFOŚiGW na 2006 rok3497
414Projekt Budżetu na rok 20083496
415Zmiany budżetu 27.04.20063494
416Realizacja i eksploatacja jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 1,5 MW i całkowitej wysokości nie przekraczającej 135 m na działce 420/1 położonej w obrębie Parczew w miejscowości Westrza, Gmina Sieroszewice3481
417sesja 73474
418Dofinansowanie do usuwania materiałów zawierających azbest w 2014 roku3471
419Prognoza budżetowa na 2006 rok3468
420Przewóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Masanowie, Zamościu i Rososzycy oraz do Gimnazjów: w Sieroszewicach i Wielowsi w roku szkolnym 2014/2015.3467
421Układ wykonawczy planu finansowego 03.10.20063460
422sesja 93457
423Zmiany budżetu 26.10.20063457
424Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Rososzyca ul. Łąkowa gm. Sieroszewice3456
425sesja 183453
426sesja 153451
427Zmiana budżetu 19.12.2013 r.3447
428Lata 2017-20203446
429Układ wykonawczy budżetu gminy 17.08.20053445
430Zmiany budżetu 17.03.20063444
431Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe)3444
432Rok 20053440
433Sesja 063439
434Sprawozdanie za rok 20143437
435Przebudowa i rozbudowa Domu Strażaka w Sławinie3433
436Zmiany budżetu 12.10.20053430
437Rok 20103430
438Budżet rok 20183430
439Zmiany budżetu 06.02.20093429
440Plan finansowy 28.06.2013 r. 3429
441„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.700.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Sieroszewice i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek”3426
442Konsultacje Społeczne 3424
443Projekty Uchwał3422
444Sesja 023421
445Układ wykonawczy planu finansowego 13.10.20053417
446Układ wykonawczy planu finansowego na 2007r.3416
447Sesja 243414
448Zmiany budżetu 30.11.20053414
449sesja 143411
450Sesja 343408
451Zmiany budżetu 23.04.2010 r.3405
452Budowa ścianki wspinaczkowej w Zespole Szkół w Wielowsi 3404
453Obwieszczenie Wójta Gminy Sieroszewice o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Sieroszewicach 3404
454Sesja 333403
455Układ wykonawczy planu finansowego 07.08.20073400
456Zmiana budżetu 07.09.2010 r.3394
457Zmiany budżetu 29.06.2005r.3391
458Zmiany budżetu 03.02.2010 r.3390
459Zmiana budżetu 24.06.2010r.3390
460Przetargi3383
461Budżet na 2009 rok3382
462Układ wykonawczy budżetu gminy 20.07.20053375
463Sesja 263374
464Projekt planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2013 rok3371
465Rok 20043370
466Plan finansowy 05.01.2010 r.3369
467Wyniki wyborów na terenie Gminy Sieroszewice3369
468Zmiana budżetu 24.06.2010r.3368
469Sesja 263367
470Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Sieroszewice ul. Polna gm. Sieroszewice3366
471Zmiany budżetu 28.09.20063360
472Plan finansowy 08.05.2012 r.3355
473sesja 173354
474Zmiany budżetu 31.03.20063348
475Sesja 073348
476Sesja 253346
477Zmiana budżetu 29.11.2013 r.3345
478Zmiana budżetu 2.12.2013 r.3345
479Zamówienia poniżej 30.000 euro 3345
480Plan finansowy 29.10.2010. r.3343
481Sesja 253340
482Sesja 053338
483Zmiany budżetu 21.06.2005r.3336
484Decyzja środowiskowa budowa zbiornika "Wielowieś Klasztorna" na rzece Prosna3336
485Rok 20123335
486Rok 20123335
487Zmiany budżetu 06.12.20063333
488Zmiany budżetu 20.07.2005r.3332
489Układ wykonawczy budżetu gminy 05.09.20053332
490Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Sieroszewicach ul. Słoneczna3332
491Sesja 133331
492Budowa budynku inwentarskiego przewidzianego do chowu kaczek o obsadzie 38,4 DJP wraz z infrastrukturą przewidzianą do prawidłowego funkcjonowania o łącznej powierzchni zabudowy 7700 m2 w miejscowości Strzyżew3330
493Zmiany budżetu 07.10.20053328
494Zmiany budżetu 28.06.20063328
495Układ wykonawczy, Plan finansowy 19.02.20093328
496Zmiany budżetu 10.02.20063327
497Układ wykonawczy planu finansowego 03.07.20073327
498Zmiana budżetu 06.05.2013 r.3326
499Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Masanów ul. Polna gm. Sieroszewice - Etap II3324
500Zmiana budżetu 03.08.2010 r.3322
501Zmiany budżetu 30.05.20063320
502Zmiana budżetu 25.05.2010 r.3320
503Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Biernacice gm. Sieroszewice 3318
504Budżet na 2011 rok3317
505Sesja 063317
506Układ wykonawczy, Plan finansowy 31.12.20083316
507Plan finansowy 31.03.2010 r.3316
508Układ wykonawczy planu finansowego 03.03.20063315
509Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Raduchów gm. Sieroszewice3313
510Zmiany budżetu 14.06.2013 r.3312
511Układ wykonawczy planu finansowego 09.08.20063311
512Sesja 033311
513Plan finansowy 28.09.2010 r.3310
514Zmiany budżetu 23.09.20053309
515Układ wykonawczy planu finansowego 06.11.20063309
516Zmiana budżetu 06.12.2010 r.3309
517Zmiany budżetu 22.06.20063308
518Zmiana budżetu 11.06.2010r.3307
519,,Budowa oświetlenia ulicznego lampami solarnymi LED w miejscowości Strzyżew Stara Wieś, gm. Sieroszewice,"3306
520Plan finansowy 29.11.2010 r.3303
521Budżet na 2015 rok3303
522Układ wykonawczy planu finansowego 08.05.20063302
523Zmiana budżetu 28.09.2010 r.3301
524Opinia RIO w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Sieroszewice na 2013 rok3290
525Zmiana budżetu 18.04.2012 r.3287
526Sprawozdanie za rok 20123283
527Projekt planu finansowego Urzędu Gminy3282
528Zmiany budżetu 18.12.093281
529Dostęp dla osób niepełnosprawnych 3280
530Sesja 203278
531Układ wykonawczy, Plan finansowy 30.09.20093277
532Zmiany budżetu 16.10.20063276
533Zmiany budżetu 29.06.20073276
534Adaptacja obecnie istniejącego budynku gospodarczego na stacje demontażu pojazdów na działce numer 148 położonej w miejscowości Parczew3275
535Zmiana budżetu 19.07.2013 r.3275
536Układ wykonawczy planu finansowego 07.04.20063274
537Zmiana budżetu 20.12.2010 r.3274
538Sesja 143273
539Rok 20103272
540Zmiany budżetu 25.09.20073271
541Zmiana budżetu 08.08.2012 r.3269
542Obwieszczenie SKO zawiadamiające o przekazaniu skargi wraz z odpowiedzią na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu - budowa kórnika w Psarach3269
543Zmiany budżetu 29.12.20053266
544Zmiana budżetu 26.06.2013 r.3265
545Obwieszczenie GKW wzywające komitety wyborcze do dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na radnych3264
546Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na radnych3264
547Układ wykonawczy planu finansowego 05.06.20063263
548Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Sieroszewice3263
549Sesja 073261
550Zmiany budżetu 30.03.2010 r.3261
551Zmiana budżetu 17.09.2010 r.3261
552Plan finansowy 05.04.2012 r.3261
553sesja 203260
554Prognoza budżetowa3260
555Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej3260
556Plan finansowy 30.05.2012 r.3260
557Sesja 243260
558Plan finansowy 15.05.2013 r. 3260
559Plan finansowy 9.08.2013 r.3260
560Zmiany budżetu 25.06.20093259
561Zmiany budżetu 28.11.20053258
562Zmiana budżetu 28.08.2013 r.3256
563Uchwała GKW w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych3254
564Rok 20153254
565Plan finansowy 09.06.2010r.3253
566Sprawozdanie za rok 20083252
567Układ wykonawczy, Plan finansowy 25.06.20093252
568Zmiana budżetu 29.10.2010 r.3250
569„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Strzyżew ul.Leśna gm.Sieroszewice”3249
570Zmiany budżetu 25.04.20073248
571Zmiana budżetu 29.06.2010r.3248
572Sesja 33 3248
573Sesja 303247
574Plan finansowy 11.05.2010 r.3247
575Układ wykonawczy planu finansowego 14.03.20073245
576Układ wykonawczy, Plan finansowy 20.07.20093244
577Sesja 153243
578Zmiany budżetu 02.09.20083242
579Sesja 083242
580Zmiany budżetu 21.10.20053240
581Układ wykonawczy planu finansowego 03.12.20073239
582Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Bilczew gm. Siroszewice 3239
583Budowa centrum wsi w Ołoboku II etap.3238
584Archiwum stawek na 2016 rok3238
585Zmiana budżetu 31.10.2013 r.3237
586Obwieszczenie o obsadzeniu mandatów radnych Rady Gminy Sieroszewice bez głosowania3236
587Plan finansowy 26.09.2012 r.3235
588Plan finansowy 07.01.2011 r.3234
589Sprawozdanie za rok 20073232
590Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Sieroszewice 3232
591Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Bilczew gm. Siroszewice Etap I3231
592Zmiana budżetu 23.03.2012 r.3230
593Układ wykonawczy, Plan finansowy 19.05.20093229
594Układ wykonawczy, Plan finansowy 13.08.20093226
595Plan finansowy 09.03.2010 r.3226
596Sesja 033224
597Zmiana budżetu 28.06.2011 r.3224
598Układ wykonawczy planu finansowego 07.12.20053223
599Zmiany budzetu 29.09.20063222
600Informacja Gminnej Komisji Wyborcze w Sieroszewicachj o składzie komisji3222
601Sesja 193221
602Opinia RIO w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Sieroszewice na 2011 rok3221
603Zmiany budżetu 06.11.20063220
604Sesja 133220
605Zmiany budżetu 07.04.2010 r.3216
606Zmiany budżetu 07.05.20073215
607Sesja 123215
608Zmiana budżetu 24.11.2009 r.3212
609Plan finansowy 31.12.2012 r.3211
610Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Ołobok od ul. Zamkowej gm. Sieroszewice3211
611Zmiany budżetu 29.07.20083210
612Zmiana budżetu 31.01.2011 r.3210
613Sprawozdanie za rok 20103210
614Zarządzenie Nr 133/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 1 lutego 2016 roku w sprawie sposobu szczegółowego postępowania pracowników Urzędu Gminy Sieroszewice z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową3210
615Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Ołobok I etap gm. Sieroszewice3209
616Układ wykonawczy planu finansowego 05.11.20073207
617Sesja 243207
618Zmiany budżetu 10.05.2010 r.3207
619Układ wykonawczy planu finansowego 03.07.20063206
620Sesja 093206
621Plan finansowy 31.12.2010 r.3206
622Budżet na 2013 rok3205
623Informacje bieżące3205
624Sprawozdanie za rok 20093203
625Plan finansowy 25.06.2010r.3203
626Obwieszczenie GKW w Sieroszewicach o zarejestrowanych kandydatach na wójta3203
627Zmiana budżetu 11.11.2010 r.3203
628Układ wykonawczy, Plan finansowy 30.11.2009 r.3201
629Plan finansowy 14.02.2013 r.3201
630Obwieszczenie GKW w Sieroszewicach o zarejestrowanych kandydatach na radnych3199
631Plan finansowy 30.09.2013 r.3199
632Rok 20163199
633Sesja 273195
634„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Strzyżew ul. Bursztynowy Szlak gm. Sieroszewice”3193
635Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. obsługi sekretariatu w Urzędzie Gminy Sieroszewice 3193
636Sprawozdanie za rok 20063192
637Obwieszczenie o numerach i granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Euro3192
638Sesja 43192
639Sesja 223190
640Sesja 333188
641Rok 20153188
642Zmiany budżetu 04.06.20093187
643Układ wykonawczy, Plan finansowy 02.01.20093183
644Zmiany budżetu 16.07.20093182
645Zmiana budżetu 14.07.2010 r.3182
646Zmiany budżetu 20.02.20083179
647Zmiana budżetu 14.10.2010 r.3179
648Projekt budżetu na 2015 rok3178
649Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Parczew gm. Sieroszewice3177
650Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Ołobok ul. Krótka gm. Sieroszewice3175
651Zmiany budżetu 02.08.20063174
652Układ wykonawczy planu finansowego 11.01.20063173
653Układ wykonawczy planu finansowego 08.10.20073173
654Zmiany budżetu 19.03.20083173
655Zmiany budzetu 02.03.20073172
656Zmiana budżetu 27.08.2010 r.3172
657Sesja 173171
658Sesja 023169
659Sesja 403169
660Zmiana budżetu 09.05.2011 r.3167
661Sesja 013165
662Zmiany budzetu 26.03.20073165
663Plan finansowy 06.03.2012 r.3165
664Sesja 213165
665Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Biernacice gm. Sieroszewice3162
666Zmiana budżetu 20.02.2012 r.3161
667Zmiany budżetu 14.12.20073159
668,,Budowa oświetlenia ulicznego lampami solarnymi LED w miejscowości Strzyżew Stara Wieś, gm. Sieroszewice,"3159
669Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Ołobok II etap gm. Sieroszewice3159
670Układ wykonawczy planu finansowego 01.06.20073158
671Uchwała RIO w sprawie wyrażenie opinii o projekcie budżetu Gminy Sieroszewice na 2014 rok3158
672Zmiany budżetu 08.09.20093157
673Sesja 233157
674Zmiany budżetu 31.03.093156
675Zmiana budżetu 29.12.2010 r.3155
676Opinia RIO w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Sieroszewice na 2012 rok3155
677Sesja 163153
678Zmiany budżetu 14.05.20083153
679Zmiany budżetu 14.10.20083152
680Zmiana budżetu 13.09.2012 r.3150
681Sesja 263150
682Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wielowieś ul. Ceglana gm. Sieroszewice3148
683Sesja 213147
684Zmiany budżetu 17.07.2012 r.3147
685Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok3146
686Zmiany budżetu 01.04.20083146
687Zmiana budżetu 25.09.2012 r.3146
688Sesja 353146
689Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Sieroszewice ul.Kwiatowa gm. Sieroszewice Etap II3146
690Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Ołobok ul. Krótka gm. Sieroszewice3145
691Zmiana budżetu 30.09.2013 r.3142
692Zmiana budżetu 30.06.2011 r.3141
693Sesja 163141
694Zmiany budżetu 27.06.2012 r.3141
695Uchwała GKW w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na 21 listopada 2010 r.3138
696Plan finasowy 29.08.2012 r.3138
697Plan finansowy 16.07.2010 r.3137
698Układ wykonawczy, plan finansowy3135
699Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Sieroszewice 3135
700Zmiana budżetu 25.07.2011 r.3133
701Komunikat GKW w sprawie losowania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych3133
702Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Sieroszewice ul. Spokojna gm. Sieroszewice3133
703Sesja 253131
704Plan finansowy 02.01.2012 r.3131
705Sesja 403129
706Plan finansowy 08.02.2010 r.3128
707Zmiana budżetu 19.11.2010 r.3128
708Sprawozdania Rb-27S3128
709Układ wykonawczy, plan finansowy 31.12.20073126
710Zmiana budżetu 31.03.2011 r.3125
711Zmiana budżetu 11.03.2014 r.3125
712Projekt instalacji elektr. oświetlenia i zasialania3124
713Zmiany budżetu 23.02.2010 r.3123
714Rok 20113123
715Zmiana budżetu 24.09.2012 r.3123
716Plan finansowy 07.01.2014 r.3123
717Zmiany budżetu 31.07.20093122
718Rok 20073122
719Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu3122
720Sesja 183121
721Zmiany budżetu 29.09.20093119
722Sprawozdanie za rok 2011 3119
723Sesja 113118
724Układ wykonawczy, Plan finansowy 31.12.2009 r.3114
725Zmiana budżetu 18.09.2013 r.3113
726Sesja 113112
727Plan finansowy 18.02.2011 r.3111
728Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wielowieś ul.Ceglana gm. Sieroszewice Etap II3111
729Sesja 153110
730Zmiany budżetu 28.12.20073107
731Plan finansowy 7.11.2013 r.3107
732Uchwała GKW w sprawie odwołania ze składu członka obwodowej komisji wyborczej nr 8 w Psarach3106
733Zmiana budżetu 28.11.2012 r.3106
734Sesja 343100
735Zmiany budżetu 01.07.20093099
736Układ wykonawczy planu finansowego 08.05.20073098
737Sesja 323098
738Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Masanów ul.Polna - I etap gm. Sieroszewice 3098
739Sesja 383097
740Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Masanów(Wielowieś) gm. Sieroszewice3097
741„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Parczew (Westrza) gm. Sieroszewice”3097
742Zgłaszanie zgromadzeń3097
743Zmiany budżetu 05.11.20073096
744Zmiany w budżecie 29.10.2008r.3096
745Nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Radcy Prawnego i Inspektora Ochrony Danych Osobowych 3096
746Plan finansowy 30.05.2011 r.3093
747Projekt zagospodarowania terenu3092
748Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Sieroszewice ul. Wiśniowa gm. Sieroszewice 3092
749Raport o stanie Gminy 3092
750Zmiany budżetu 12.06.20073090
751Zmiany budżetu 19.03.20073088
752Obwieszczenie Wójta Gminy Sieroszewice o wszczęciu postepowania w związku z „Przebudową drogi nr 5307P w miejscowości Psary na odcinku ok. 1,2 km”3087
753Sesja 143086
754Zmiana budżetu 29.05.2012 r.3086
755Zmiana budżetu 31.01.2013 r.3086
756Przewóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Masanowie, Zamościu i Rososzycy oraz do Gimnazjów: w Sieroszewicach i Wielowsi w roku szkolnym 2015/20163086
757Zmiana budżetu 11.03.2011 r.3085
758Indywidualna interpretacja prawa podatkowego dotycząca wiatraków3085
759Sesja 353084
760Budżet na rok 20083083
761Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Bilczew gm. Siroszewice Etap I3082
762Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą Budowa bezobsługowej Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej "T-Mobile" w Latowicach 3081
763Sesja 413080
764Zmiana budżetu 27.01.2014 r.3079
765Sesja 413078
766Zmiana budżetu 15.05.2013 r.3078
767Zmiana budżetu 11.06.2014 r.3078
768Postępowanie w sprawie dokonania zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej3077
769Realizacja i eksploatacja jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 1,5 MW i całkowitej wysokości nie przekraczającej 135 m w miejscowości Biskupice Ołoboczne, Gmina Nowe Skalmierzyce, na terenie działki nr 9933077
770Zmiana budżetu 30.11.2011 r.3076
771Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie składu i pełnienia dyżurów3076
772Zmiany budżetu 23.12.093074
773Zmiany budżetu 28.12.20063073
774Zmiana budżetu 21.10.2013 r.3073
775Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m.Sławin Stary, gm. Sieroszewice3073
776Sprawozdanie za rok 20153073
777Sesja 383072
778Budowa budynku magazynowego ( dla istniejącego zakładu produkcyjnego) na działce numer 50 oraz 52/1 położonej w miejscowości Parczew.3071
779Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji i eksploatacji jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 1,5 MW i całkowitej wysokości nie przekraczającej 135 m” na działce 420/1 położonej w obrębie Parczew w miejscowości Westrza, Gmina Siero3071
780Sesja 293070
781Zmiany budżetu 16.10.20073068
782Układ wykonawczy, Plan finansowy 31.03.20083068
783Rok 20113065
784Sesja 103064
785Zmiana budżetu 6.11 2013 r.3064
786Plan finansowy 11.08.2010 r.3063
787Zmiana budżetu 9.12.2014 r.3063
788Sesja 013062
789Zmiana budżetu 04.12.2012 r.3061
790Plan finansowy 26.10.2012 r.3059
791Uchwała Nr XL/273/2014 Rady Gminy Sieroszewice w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Sieroszewice w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy 3059
792Sesja 103057
793Sesja 233057
794Zmiana budżetu 29.08.2012 r.3053
795Zmiany budżetu 12.05.20093052
796Sesja 363052
797Plan finansowy 23.12.2010 r.3051
798Zmiany budżetu 18.04.20073050
799Zmiana budżetu 15.10.2009 r.3050
800Plan finansowy 19.12.2013 r.3048
801Sesja 273047
802Plan finansowy 28.03.2013 r.3046
803Zmiana budżetu 5.03.2015 r. 3045
804Zmiana budżetu 04.11.2009 r.3044
805Układ wykonawczy, Plan finansowy 04.11.20093043
806Plan finansowy 18.04.2011 r.3043
807Plan finansowy 18.07.2012 r.3042
808Zmiany w budżecie 21.11.2008r.3041
809Sesja 423041
810Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sieroszewice na lata 2011-20173041
811Zmiany budżetu 31.12.20073040
812Plan finansowy 31.03.2014 r.3040
813Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Sieroszewice3040
814Rok 20183040
815Zmiana sposobu użytkowania budynku garażowo-gospodarczego na usługi – elektromechanika samochodowa w Strzyżewie3036
816Obwieszczenie3033
817Zmiany budżetu 28.05.20073032
818Rok 20053032
819Obwieszczenie Wójta Gminy Sieroszewice o o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania3032
820Sesja 393031
821Opinia RIO w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice3031
822Sesja 313030
823Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na 21 listopada 2010 r.3028
824Zmiana budżetu 04.06.2010r.3027
825Sesja 323027
826Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wielowieś ul.Ceglana gm. Sieroszewice Etap II3027
827Sesja 373026
828Przychody i Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok3025
829Rozbudowa elektrowni wiatrowej w Masanowie3025
830Zmiana budżetu 27.05.2014 r.3022
831Sesja 283021
832Plan finansowy 02.01.20093020
833Opinia RIO w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Sieroszewice3020
834Obwieszczenie w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Sieroszewice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych 3016
835Kalendarz wyborczy3016
836Zmiany budżetu 28.04.20093015
837Zmiana budżetu 19.05.2011 r.3015
838Układ wykonawczy, Plan finansowy 30.05.20083014
839Zmiana budżetu 27.03.2013 r.3013
840Zmiany budżetu 22.11.20073012
841Zmiana budżetu 26.10.2012 r.3012
842Zmiana budżetu 24.02.2014 r.3012
843Zmiana budżetu 30.06.2014 r.3011
844Zmiana budżetu 16.08.2011 r.3010
845Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Rososzyca do oczyszczalni ścieków3010
846Sprawozdania Rb-28S3010
847Układ wykonawczy, Plan finansowy 06.04.20093009
848Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Sieroszewicach w sprawie pełnienia dyżurów3009
849Plan finansowy 07.01.2013 r.3007
850Plan finansowy 12.08.2011 r.3005
851Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Biernacice gm. Sieroszewice3004
852Układ wykonawczy, Plan finansowy 30.06.20083002
853Zmiany budżetu 30.10.20073001
854Zmiana budżetu 26.04.2012 r.3001
855Wyniki wyborów w Gminie Sieroszewice3000
856Zmiany budżetu 10.09.20082999
857Miejsca na plakaty wyborcze 2996
858Miejsca na plakaty wyborcze2994
859Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Sieroszewicach w sprawie pełnienia dyżurów2994
860Sesja 082993
861Archiwum oświadczeń majątkowych 2989
862Plan finansowy 18.03.2011 r.2987
863Zmiana budżetu 06.10.2011 r.2982
864Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą Budowa linii ziemnej kablowej, zasilajacej latarnie oświetlenia ulicznego w Latowicach2982
865Zmiany budżetu 31.08.20092981
866Zgromadzenia zgłoszone2980
867Zmiana budżetu 30.09.2014 r.2978
868Zmiana budżetu 9.08.2013 r.2977
869Zarządzenie o powołaniu urzędnika wyborczego2977
870Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów do głosowania2975
871Projekt architektoniczno - budowlany budynku zaplecza2969
872Zmiana budżetu 21.12.2012 r.2969
873Plan finansowy 13.12.2012. r.2968
874Zmiana budżetu 26.04.2013 r.2968
875Plan finansowy 17.03.2014 r.2967
876Zmiana budżetu 11.08.2011 r.2966
877"Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Strzyżew – Stara Wieś gm. Sieroszewice”2965
878Interpelacje i zapytania 2965
879Zmiana budżetu 25.10.2012 r.2964
880Zmiana budżetu 30.09.2011 r.2963
881Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Sieroszewicach o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych2958
882Rok 20072958
883Plan finansowy 13.12.2011 r.2958
884Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 21 września 2010 roku2957
885Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na wójta gminy2955
886Dokumentacja - część budowlana2954
887Zmiany budżetu 03.07.2012 r.2952
888Plan finansowy 06.09.2011 r.2951
889Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „STRZYŻEW ” o powierzchni 4,5555 w miejscowości Strzyżew, gmina Sieroszewice2951
890Zmiana budżetu 07.07.2014 r.2950
891Układ wykonawczy, Plan finansowy 31.01.20082948
892Plan finansowy 15.11.2011 r.2947
893Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 20192947
894Sesja 222946
895Zmiana budżetu 3.10.2012 r.2943
896Zmiana budżetu 21.08.2014 r.2940
897Plan finansowy 31.01.2014 r.2934
898 Uchwała RIO w sprawie wyrażenie opinii o projekcie budżetu Gminy Sieroszewice na 2015 rok2934
899Postępowanie administracyjne w sprawie podziału nieruchomości2933
900Sesja 342933
901Sesja 52932
902Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Zamość gm . Sieroszewice2930
903Plan finansowy 28.06.2012 r.2929
904Przetargi2929
905Zmiany w budżecie 31.10.2008r.2927
906Zmiany budżetu 04.04.20082926
9072019 r.2926
908Układ wykonawczy, Plan finansowy 30.04.20082923
909Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Sieroszewice2923
910Informacja o sporządzeniu spisów wyborców2923
911Budowa budynku inwentarskiego – obory wolnostanowiskowej przewidzianej dla 190 szt. bydła mlecznego – 127 DJP na działce 754/2 i 755 położonych w obrębie Strzyżew, Gmina Sieroszewice2923
912Uchwała w sprawie zmiany w składzie OKW w Strzyżewie 2921
913Zmiana budżetu 17.04.2015 r.2918
914Zmiana budżetu 31.07.2014 r.2917
915Projekt instalacji sanitarnych i przyłączy2916
916Zmiana budżetu 31.08.2011 r.2916
917Sesja 092916
918komunikat GKW o terminie i miejscu oraz zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych 2915
919Obwieszczenie w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Sieroszewice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych2913
920Zmiany w budżecie 17.12.2008r.2908
921Sesja 32908
922Obwody głosowania2907
923Sesja 302906
924Informacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu2901
925Wykaz pełnomocników OKW2901
926Ulgi w spłacie zobowiązań - umorzenia, odroczenia, raty - podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych2900
927Zmiana budżetu 14.02.2013 r.2900
928Sesja 362899
929Rok 20062898
930Postępowanie administracyjne w sprawie rozgraniczenia nieruchomości2898
931Informacja o głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca pobytu stałego zamieszkania na terenie Gminy Sieroszewice oraz w innym obwodzie 2898
932Zmiana budżetu 29.12.2011 r.2896
933Postanowienie Marszałka Sejmu RP o zarządzeniu wyborów Prezydenta RP2894
934Komunikat Komisarza Wyborczego o miejscu, czasi i sposobie udostepniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych2892
935Układ wykonawczy, Plan finansowy 08.08.20082886
936Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Sieroszewicach o przeprowadzaniu głosowania tylko na jednego kandydata na Wójta2884
937Zmiana budżetu 7.11.2014 r.2884
938Układ wykonawczy, Plan finansowy 27.11.20082882
939Zmiana budżetu 28.10.2011 r.2881
940Sesja 312879
941Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności2877
942Sesja 82877
943Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Latowice – etap I, Gmina Sieroszewice"2876
944Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Sieroszewice ul. Łąkowa gm. Sieroszewice2875
945Konsultacje społeczne w zwiazku z wnioskiem o derogację na środek ochrony roślin Dursban 480 EC2875
946Plan finansowy 18.08.2014 r.2874
947Zmiana budżetu 22.12.2011 r.2873
948Sesja 62868
949Plan finansowy 06.10.2011 r.2866
950Zmiana budżetu 22.04.2014 r.2865
951Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kaliszu w sprawie zmiany składu GKW2862
952Sprawozdania Rb-Z2862
953Postępowanie w sprawie likwidacji działalności gospodarczej2861
954Zmiana WPF 11.03.20112858
955Ustalenie warunków zabudowy w odniesieniu do inwestycji innych niż inwestycje celu publicznego2856
956Plan finansowy 06.05.2014 r.2856
957Rok 20062855
958Uchwała GKW w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych2855
959Układ wykonawczy, Plan finansowy 18.09.20082852
960Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sieroszewice na lata 2012-20172850
961Budowa jednej turbiny wiatrowej z placem montażowym, drogą dojazdową oraz przyłączem energetycznym SN-15kV ze stacją na działce numer 332 położonej w miejscowości Rososzyca. 2850
962Plan finansowy 02.01.2012 r.2849
963Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - budowie obory dla krów mlecznych z zapleczem oraz przebudowa istniejącej obory w Masanowie2849
964Sesja 202847
965Zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej2846
966Uchwała Nr XL/274/2014 Rady Gminy Sieroszewice w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej2844
967Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Zamościu i Biernacicach2844
968Zmiana WPF 02.02.20122843
969Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycjhi polegającej na budowie pięciu wiat gospodarczych w Sieroszewicach2840
970Dokumentacja - część elektryczna2839
971Zmiany budżetu 18.05.20092838
972Rok 20062837
973Sesja 282835
974Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Zamość gm. Sieroszewice2833
975Zmiany budżetu 30.06.2015 r.2829
976Sesja 22828
977Zmiana budżetu 31.03.2014 r.2827
978Zmiana budżetu 18.09.2014 r.2823
979Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice2820
980Zmiana budżetu 30.12.2014 r.2820
981Opinia RIO w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Sieroszewice2819
982Rok 20052818
983Zmiana WPF 27.03.20122817
984Konkurs ofert na przeprowadzenie Programu Polityki Zdrowotnej realizowanego w 2015 roku dotyczącego szczepień dzieci przeciwko pneumokokom2813
985Zmiana budżetu 24.07.2015 r.2813
986Zastosowanie wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego2810
987Obwieszczenie o numerach i granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych2809
988Sesja 292807
989Składy obwodowych komisji wyborczych2807
990Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Westrza gm. Sieroszewice2805
991Rok 20042804
992Obwieszczenie PKW o okręgu wyborczym2803
993 Zmiana WPF 29.12.20112803
994Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sieroszewice2802
995Plan finansowy 30.06.2014 r.2800
996Plan finansowy 9.01.2015 r.2800
997 Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów2793
998Zmiana budżetu 28.08.2014 r.2793
999Plan finansowy 8.05.2015 r.2792
1000Sprzedaż drzew na pniu wraz z wycinką rosnących na działce nr 162 w m. Raduchów2790
1001Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego - socjalnego w Sieroszewicach2788
1002Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 PLAY w miejscowości Sieroszewice2788
1003Termomodernizacja Zespołu Szkół Sieroszewicach. Termomodernizacja Zespołu Szkół w Wielowsi2787
1004Składy Obwodowych Komisji Wyborczych2786
1005Zmiana budżetu 21.11.2014 r.2785
1006Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie2782
1007Sesja 112782
1008Sesja 182777
1009Komunikat Komisarza Wyborczego o nadaniu numeru listy kandydatów komitetu wyborczego2777
1010Sesja 192775
1011Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 PLAY w miejscowości Strzyżew2773
1012Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowy drogi nr 5307P w miejscowości Psary na odcinku ok. 1,2 km” 2772
1013Informacja dla wyborców niepełnosprawnych2771
1014Informacja odnośnie rejestru i spisu wyborców oraz ewentualnego dopisania się do rejestru wyborców 2769
1015Zmiana budżetu 17.07.2015 r.2768
1016Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną2764
1017Projekt planu finansowego Urzędu Gminy2761
1018Plan finansowy 27.10.2014 r.2760
1019Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na kontynuowaniu wydobywania kruszywa naturalnego ze złoża „SŁAWIN ” w miejscowości Sławin, gmina Sieroszewice 2760
1020Lata 2018-20232760
1021Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie sieci elektroenergetycznej w Rososzycy2759
1022Zgłoszenie rejestracji działalności gospodarczej2757
1023Zmiana budżetu 30.10.2015 r.2757
1024Imienne wykazy głosowań radnych2757
1025Składy Obwodowych Komisji Wyborczych2756
1026Sesja 172753
1027Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach2753
1028Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „STRZYŻEW"2751
1029OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 kwietnia 2015 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.2751
1030Zmiana WPF 08.11.2011 2748
1031Plan finansowy 19.03.2015 r.2748
1032Sesja 102748
1033Składy OKW2747
1034Sesja 392747
1035Agnieszka Kulas2746
1036Akty prawne dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi2745
1037Rok 20112744
1038Sprawozdania Rb-N2742
1039Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kaliszu w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych2741
1040Podtrzymanie interpretacji podatkowej w sprawie wiatraków2736
1041Kalendarz wyborczy dla wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2011 r.2733
1042Plan finansowy 30.06.2015 r.2732
1043Plan finansowy 17.07.2015 r.2728
1044Zmiana budżetu 28.04.2015 r.2727
1045Modernizacja budynku sali wiejskiej w Parczewie2727
1046Informacja dla mężów zaufania2724
1047Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Biernacice, gm. Sieroszewice2720
1048Plan finansowy 16.02.2015 r.2719
1049Zarządzenie zmieniające skład OKW2719
1050Sesja 72716
1051Zmiana WPF 30.09.2011 2715
1052Zmiana WPF 30.06.20112714
1053Składy inspekcji OKW2712
1054Ustalanie praw do świadczeń rodzinnych: zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego2712
1055Plan finansowy 9.12.2014 r.2709
1056Plan finansowy 22.09.2014 r.2707
1057Zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych2705
1058Zmiana budżetu 6.10.2015 r. 2705
1059Zmiana budżetu 1.07.2015 r.2704
1060Obwieszczenie o możliwości zapoznania sie z dokumentami dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 PLAY w miejscowości Sieroszewice2704
1061Zmiana WPF 22.12.20112703
1062Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych - zgłoszenie przedmiotu do opodatkowania w ciągu roku podatkowego, korekta w trakcie roku podatkowego2703
1063Ogłoszenie w sprawie wyznaczenia miejsc na plakaty wyborcze2702
1064Plan finansowy 18.09.2015 r.2702
1065Zmiana budżetu 12.05.2015 r.2701
1066Plan finansowy 28.07.2015 r.2699
1067Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Ołobok od ul. Zamkowej do ul. Rycerza Ratułdy gm. Sieroszewice, II etap2698
1068Budżet na 2016 rok2697
1069Plan finansowy 9.01.2015 r.2693
1070Sesja 122690
1071Zmiana WPF 28.06.20122688
1072„Przebudowa drogi gminnej w Masanowie – ul. Szeroka, gm. Sieroszewice”2686
1073Zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej2682
1074Opinia RIO o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2012-20172682
1075Zmiana WPF 08.08.20122681
1076Ogłoszenie o naborze na ławników2681
1077Informacja dla osób niepełnosprawnych2680
1078Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Strzyżew Szlak Bursztynowy gm. Sieroszewice2679
1079Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Zamość na odcinku 900 m., gm. Sieroszewice2679
1080Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Raduchów gm. Sieroszewice2678
1081Zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej2676
1082Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy2676
1083Sesja 92675
1084Zwolnienie i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów2674
1085Skład OKW w Kaliszu2674
1086Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej2672
1087Gminna Biblioteka Publiczna w Sieroszewicach2672
1088Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej2670
1089Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika2669
1090Odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty podatnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą2667
1091Plan finansowy 30.09.2015 r.2666
1092Plan finansowy 28.12.2015 r.2665
1093Obwieszczenie o skreśleniu z listy zarejestrowanych kandydatów na posłów2663
1094Budżet rok 20192663
1095Informacja o losowaniu składów obwodowych komisji do spraw referendum2660
1096Zarządzenie Wójta w sprawie powołanie obwodowych komisji wyborczych2656
1097Skład Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu2656
1098Technika głosowania w wyborach do Senatu RP2656
1099Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m.Sławin (od drogi gminnej) gm. Sieroszewice2656
1100Adresy stron internetowych z instrukcjami dla wyborców2655
1101Rok 20192654
1102Zmiana budżetu 13.10.2014 r.2651
1103Odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę2648
1104Zmiana budżetu 15.01.2015 r.2648
1105Zmiana budżetu 21.10.2014 r.2647
1106Budowa fermy indyków w miejscowości Namysłaki na dz. ew. nr 2052/2, 2054, 2053, 2056, 2048/3 i 2050/22647
1107Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sieroszewice na lata 2013-20172646
1108Zmiana WPF 27.03.2013 r.2644
1109Informacja w sprawie dopisania do spisu osób uprawnionych do udziału w głosowaniu2643
1110Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej2640
1111Zmiana budżetu 14.09.2015 r.2640
1112Rok 20102639
1113Gminny Ośrodek Kultury w Sieroszewicach2639
1114Obwieszczenie o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania koresp2638
1115Rok 20172638
1116Udzielanie dotacji budżetowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków 2637
1117Obwieszczenie o numerze okręgu wyborczego2635
1118Informacja o sposobie głosowania2630
1119Udostępnianie informacji publicznej na wniosek2628
1120Wykaz obwodowych komisji wyborczych2628
1121Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2013-20172627
1122Informacja o składach OKW 2626
1123Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Sieroszewice2624
1124Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Sieroszewice2623
1125Uchwała Rady Gminy Sieroszewice w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania2622
1126Zmiana budżetu 31.08.2015 r.2621
1127Zmiana budżetu 14.12.2015 r.2617
1128Uchwała w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Sieroszewice2616
1129Sprawozdanie za rok 20162616
1130Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2014-20182614
1131Ogłoszenie w sprawie wyznaczenia miejsc na plakaty wyborcze2614
1132Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Sieroszewice, ul. Szkolna gm. Sieroszewice I etap2611
1133Wniosek o sporzadzenie aktu pełnomocnictwa i zgoda na przyjecie pełnomocnictwa2606
1134Rok 20162605
1135Sesja 12604
1136Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego2604
1137Lokalizacja inwestycji celu publicznego2600
1138Projekt budżetu na 2016 rok2600
1139Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lub zmiany numeru porządkowego2596
1140Zmiana budżetu 23.10.2015 r.2596
1141Zmiana budżetu 22.05.2015 r.2594
1142Składy obwodowych komisji do spraw referendum2594
1143 Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej2593
1144Postanowienie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie i eksploatacji jednej elektrowni wiatrowej o mocy 1,5 MW w Biskupicach Ołobocznych2592
1145Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sieroszewice2592
1146Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Sieroszewice i jednostek organizacyjnych Gminy Sieroszewice w okresie 01.04.2017 r. – 31.12.2018 r.2588
1147Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości podatkowych2587
1148Rok 20162587
1149Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. pozyskiwania środków zewnętrznych oraz obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego 2586
1150Informacja o sporządzeniu spisu i udostępnieniu spisu wyborców2585
1151Opłata skarbowa - wniosek w sprawie zwrotu opłaty skarbowej2583
1152Informacja w sprawie zaświadczenia o prawie do głosowania2581
1153Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 2581
1154Umorzenie zaległości podatkowej podatnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą2579
1155Zmiana imion i nazwisk 2578
1156Wniosek o dopisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum2578
1157Pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ w postępowaniu dotyczącym wykonania Robót malarsko- posadzkowych w budynku Zespołu Szkół w Wielowsi ogłoszonego w dniu 19 maja 2009 r.2574
1158Informacja o udostępnianiu spisu wyborców2572
1159Zmiana budżetu 28.12.2015 r.2572
1160Informacja o sporządzeniu spisów wyborców 2571
1161Plan finansowy 28.05.2015 r.2567
1162Rok 20172567
1163Zmiana budżetu 18.09.2015 r.2566
1164 Informacja o losowaniu składów obwodowych komisji wyborczych2562
1165Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sieroszewice na lata 2014-2018 2556
1166Plakat informacyjny PKW2554
1167Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn "Budowa chodnika wzdłuż odcinka drogi wojewódzkiej nr 450 w m. Wielowieś2552
1168Instrukcja głosowania korespondencyjnego2551
1169Obwieszczenie o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania koresp2549
1170Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Strzyżew droga do pałacu gm. Sieroszewice2548
1171Ogłoszenie w sprawie wyznaczenia miejsc na plakaty wyborcze2541
1172Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sieroszewice2541
1173Zmiana budżetu 30.09.2015 r.2539
1174Wpisanie zagranicznych aktów do polskich ksiąg USC2538
1175Skład obwodowych komisji do spraw referendum wraz z funkcjami osób2538
1176Informacja o sporządzeniu spisu i udostępnieniu spisu wyborców2536
1177Zmiana WPF 11.03.2014 r.2534
1178Opinia RIO o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2013-20172533
1179Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym2532
1180Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sieroszewice2529
1181Nabór kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Sieroszewice 2529
1182Zmiana składu OKW w Rososzycy2528
1183Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko inwestycji polegającej na "„Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Latowice – etap II, Gmina Sieroszewice2528
1184Wydawanie zaświadczeń stwierdzających okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym2526
1185Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 3 sierpnia 2015 r. zmieniające postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2525
1186Zmiana WPF 31.12.20122522
1187Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego2520
1188Obwieszczenie o kandydatacj w w ponownym głosowaniu w dniu 24.05.2015 r.2517
1189Postanowienie Prezydenta RP o zarządzeniu wyborów do Sejmu i Senatu RP2517
1190Apel Państwowej Komisji Wyborczej 2516
1191Zmiana WPF 26.09.20122515
1192Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników2509
1193Uchwała Rady Gminy Sieroszewice w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Sieroszewice2509
1194Plan finansowy 30.10.2015 r.2502
1195„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Rososzycy od ul. Wiśniowej do ul. Kaliskiej, gm. Sieroszewice”2501
1196II Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Sieroszewice na roku 20182501
1197Zarządzenie zmieniające skład OKW2496
1198Remont nawierzchni drogi gminnej w m. Zamość, gm. Sieroszewice2495
1199Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów2494
1200Zmiana WPF 25.10.20122487
1201Rejestr Instytucji Kultury2487
1202Informacja o składach oraz funkcjach w OKW2480
1203Uchwała Rady Gminy Sieroszewice w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Sieroszewice2479
1204Rejestracja urodzeń2477
1205Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska opiekunów w świetlicach środowiskowych w miejscowościach Wielowieś, Masanów, Ołobok, Psary, Latowice, Rososzyca, Strzyżew. 2473
1206Zaświadczenie o prawie do głosowania2471
1207Konsultacje społeczne „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko2471
1208Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii niskiego napięcia w miejscowości Westrza2471
1209Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zarządzeniu ogólnokrajowego referentum2467
1210Sesja 132466
1211Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na senatora2463
1212Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Sławin (od drogi wojewódzkiej) gm. Sieroszewice2463
1213Informacja dla wyborców niepełnosprawnych2461
1214Zmiana budżetu 19.11.2015 r.2461
1215Zamówienia poniżej 30.000 euro 2458
1216Obowiązek informacyjny2458
12172020r.2457
1218Zapytanie cenowe - Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 842/4 w Strzyżewie z działką sąsiednią nr 842/12 w Strzyżewie2455
1219„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Rososzycy od ul. Wiśniowej do ul. Kaliskiej, gm. Sieroszewice”2452
1220Sesja 242452
1221Informacaja o formach skąłdania wniosków o dopisanie do spisu wyborców, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika2448
1222Rejestracja małżeństw, zaświadczenia do kościoła2442
1223Obwieszczenie o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania koresp2438
1224Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sieroszewice2435
1225Udzielanie dotacji na realizację zadań publicznych gminy Sieroszewice2430
1226Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2428
1227Za 2018 rok2426
1228Rejestracja zgonów2423
1229Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą "Budowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play w m. Wielowieś"2421
1230Obwieszczenie w sprawie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego2420
1231Zmiana WPF 27.05.2014 r.2419
1232Rok 20172419
1233Zgłoszenie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości2417
1234Technika głosowania w wyborach do Sejmu RP 2414
1235Obwieszczenie, że w dniu 14.12.2018 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu wydało decyzję ws. budowy podziemnej elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15Kv wraz ze stanowiskiem słupowym w m. Zamość i Kania2410
1236Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sieroszewice na lata 2015-20182405
1237Zmiana WPF 7.11.2014 r.2397
1238Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika2396
1239Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2015-2018 2392
1240Przewóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Masanowie, Zamościu i Rososzycy oraz do Gimnazjów: w Sieroszewicach i Wielowsi w roku szkolnym 2016/20172392
1241Przebudowa drogi gminnej w m. Wielowieś ul Ceglana w zakresie chodnika o dł. 680 gm.Sieroszewice2384
1242Zmiana WPF 30.06.2014 r.2382
1243 Zaświadczenie o prawie do głosowania2381
1244Przebudowa drogi gminnej w m. Wielowieś ul Ceglana w zakresie chodnika o dł. 680 gm.Sieroszewice2377
1245Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn " Rozbudowa sieci elektroenergetycznej, kablowej dla potrzeb oświetlenia ulicznego w m. Parczew2374
1246Zapytanie cenowe - Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 479/1 w Ołoboku z działkami sąsiednimi nr 480; 479/22372
1247Przebudowa i rozbudowa Dziennego Domu SENIOR + w miejscowości Latowice2370
1248Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Modernizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Rososzycy"2366
1249Informacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych2361
1250I publiczny przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych będących własnością Gminy Sieroszewice2358
1251Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wielowieś, gm. Sieroszewice2357
1252Plan finansowy 30.11.2015 r.2355
1253.: „Przebudowa drogi gminnej w Masanowie – ul. Szeroka, gm. Sieroszewice” 2355
1254Zmiana budżetu 29.01.2016 r.2354
1255Zaświadczenie o prawie do głosowania 2352
1256Zmiana WPF 5.03.2015 r.2345
1257Sesja 142344
1258Projekt budżetu na 2017 rok2337
1259Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Ludowego w Psarach2333
1260Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Ołobok ul.Brylińskiego gm. Sieroszewice2330
1261Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn " Rozbudowa sieci elektroenergetycznej, kablowej dla potrzeb oświetlenia ulicznego w m. Namysłaki2328
1262Obwieszczenie o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play w m. Wielowieś2327
1263„Przebudowa drogi gminnej w Masanowie – ul. Szeroka, gm. Sieroszewice” 2326
1264Zamówienia poniżej 130.000 zł2325
1265Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska opiekunów w świetlicach środowiskowych w miejscowościach Masanów, Psary, Latowice, Rososzyca, Strzyżew. 2322
1266Skład OKW w Kaliszu2317
1267Remont dachu i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach ul.Ostrowska 49, pow.ostrowski, woj.wielkopolskie 2316
1268Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie zbiornika wodnego w m. Wielowieś2305
1269Zmiana WPF 30.06.2015 r.2297
1270Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie progu drewniano-kamiennego w m. Wielowieś2291
1271Przebudowa drogi gminnej w m. Wielowieś ul Ceglana w zakresie chodnika o dł. 680 gm.Sieroszewice2289
1272Przebudowa i rozbudowa Dziennego Domu Wsparcia w miejscowości Latowice2282
1273Zmiana budżetu 29.02.2016 r.2279
1274Zmiana budżetu 22.04.2016 r.2273
1275Zmiana budżetu 28.09.2016 r.2269
1276Zmiana budżetu 31.03.2016 r.2268
1277Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sieroszewice w okręgu nr 152267
1278Budżet na 2017 rok2265
1279Budżet na 2018 rok2261
1280Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia drogowego w m. Wielowieś2261
1281Iwona Kryszczak - zastępca kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej2259
1282Sesja 152249
1283Lata 2019-20232248
1284Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m.Namysłaki gm. Sieroszewice2247
1285Ogłoszenie o naborze do prowadzenia zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży zgodnie z projektem programu"Animator - Moje Boisko ORLIK 2012" w miejscowości Sieroszewice 2246
1286 Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2016-20192245
1287Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy Sieroszewice w miejscowości Masanów2238
1288Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia pn. " Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w m. Zamość - budowa chodnika"2238
1289Przebudowa i rozbudowa Dziennego Domu Wsparcia w miejscowości Latowice2238
1290Zmiana budżetu 1.06.2016 r.2233
1291Obwieszczenie o ponownej możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji polegającej na budowie podziemnej elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia w m. Zamość2227
1292Sesja 192220
1293Konsultacje Społeczne dotyczące projektów uchwał Rady Gminy Sieroszewice w sprawie zmiany statutów sołectw.2219
1294Rok 20162218
1295Sesja 222217
1296Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m.Westrza gm. Sieroszewice2217
1297Rok 20172217
1298Zmiana budżetu 14.11.2016 r.2216
1299Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie zastawki pietrzącej na rowie (progi i bystrza) w m. Wielowieś2216
1300Przewóz dzieci do szkół na terenie Gminy Sieroszewice oraz Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Wolicy w roku szkolnym 2017/20182208
1301Sesja 172206
1302Zmiana budżetu 27.04.2016 r.2199
1303Sesja 182193
1304Powszechny Spis Rolny 20202191
1305Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Sieroszewice 2190
1306Modernizacja drogi gminnej w m. Sieroszewice od. ul. Kwiatowej do ul. Starowiejskiej2183
1307Sesja 162170
1308Budżet rok 20202168
1309Sesja 212156
1310Budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu drobiu kaczego wraz z niezbędną infrastrukturą dla prawidłowego funkcjonowania o łacznej obsadzie 46 DJP na działace nr 887 w obębie Latowice, gm Sieroszewice2155
1311Przebudowa drogi gminnej w m. Wielowieś ul Ceglana w zakresie chodnika o dł. 680 gm.Sieroszewice2152
1312Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Ołobok, ul. Rycerza Ratułdy gm. Sieroszewice2151
1313Plan zamówień publicznych na 2018 rok2151
1314Zmiana WPF 31.03.20162149
1315Przebudowa i rozbudowa Dziennego Domu Wsparcia w miejscowości Latowice2140
1316Zmiana budżetu 4.08.2016 r.2137
1317Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na odbudowie zbiornika wodnego w m. Rososzyca2135
1318Budowa budynku wielorodzinnego - socjalnego w Sieroszewicach 2131
1319Sesja 232125
1320Zmiana budżetu 17.11.2016 r.2122
1321Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Zamość, gm. Sieroszewice2117
1322Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego w kwocie 3.653.870,70 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłaty rat kapitałowych kredytów w 2017 roku2112
1323„Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zamościu o oddział przedszkolny z zapleczem i pomieszczeniami wielofunkcyjnymi” 2111
13242020 r.2108
1325Sesja 202107
1326Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie kablowej linii energetycznej oświetlenia drogowego w m. Strzyżew oraz Wielowieś2094
1327"Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Raduchów, gm. Sieroszewice”2091
1328Zmiana budżetu 11.10.2016 r.2089
1329Zmiana budżetu 29.11.2016 r.2087
1330Anatol Piaskowski - Wójt Gminy 2080
1331Zmiana budżetu 26.10.2016 r.2073
1332Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sieroszewice na lata 2016-20192067
1333Zmiana budżetu 16.05.2016 r.2067
1334Sesja 262063
1335Zmiana budżetu 9.09.2016 r.2059
1336Wybory do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej 2058
1337Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej SN 15kV i Nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo – pomiarowym oraz budowa stacji transformatorowej słupowej SN2057
1338Zmiana budżetu 1.09.2016 r. 2052
1339Postępowanie w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Wielowieś2050
1340Komunikaty2049
1341Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Ludowego w Psarach2047
1342Archiwum2044
1343Zmiany budżetu 8.12.2016 r.2039
1344Archiwum2037
1345Archiwum2037
1346Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie stacji transformatorowej słupowej SN/Nn, linii kablowej, linii kablowej Nn na terenie położonym w Latowicach2033
1347Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego2032
1348Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego2031
1349Zmiana budżetu 4.07.2016 r.2030
1350Zmiana budżetu 22.08.2016 r.2015
1351Zmiana WPF 28.09.2016 r.2009
1352Zmiany budżetu 29.12.2016 r.2007
1353Archiwum2003
1354Archiwum stawek za 2017 rok2001
1355Wybory ławników 20191998
1356Przetargi1991
1357Zmiana budżetu 30.06.2016 r.1983
1358"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Latowice - etap I, gm. Sieroszewice”1982
1359Sesja 251980
1360Wybory prezydenckie 2020 zarządzone na dzień 10 maja 2020 r. 1973
1361Rok 20191971
1362Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zamościu 1969
1363Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2017-20201964
1364Zmiany budżetu 30.12.2016 r.1962
13652020 rok1961
1366Sesja 281960
1367Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych 1958
1368Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego1954
1369Modernizacja drogi gminnej Masanów-Strzyżew1953
1370Remont budynku remizy OSP w Rososzycy1953
1371Rok 20191950
1372Zmiana WPF 26.10.2016 r.1949
1373,,Modernizacja drogi gminnej w m. Rososzyca ul. Leśna”1949
1374,,Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Biernacice II etap”1947
1375Pracownicy Urzędu Gminy1946
1376Sprawozdania finansowe Gminy1945
1377Zmiana WPF 22.04.2016 r.1940
1378Rok 20181931
1379Rok 20181916
1380Bartosz Kubica - Zastępca Wójta 1916
1381Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sieroszewice na lata 2017-20201910
1382Radni1910
1383Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy Sieroszewice w miejscowości Rososzyca i Ołobok1907
1384Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy Sieroszewice w miejscowości Sieroszewice, Strzyżew, Wielowieś i Zamość.1903
1385Zmiana WPF 7.11.2016 r.1900
1386Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy Sieroszewice w miejscowości Sieroszewice1899
1387Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 1899
1388Przebudowa i rozbudowa Dziennego Domu Wsparcia w miejscowości Latowice1897
1389Zamówienia poniżej 30.000 euro1897
1390Sesja 301895
1391Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Sieroszewice i jednostek organizacyjnych Gminy Sieroszewice w okresie od 01.05.2019 r. - 31.12.2020 r. 1894
1392Sprawozdania finansowe Urząd Gminy1888
1393Sesja 271879
1394Budowa budynku gospodarczo-inwentarskiego-chlewni w technologii ściółkowej w obrębie Latowice1877
1395Przebudowa i rozbudowa Dziennego Domu SENIOR + w miejscowości Latowice – III etap 1877
1396Rejestr Danych Kontaktowych - przekazanie/aktualizacja/usunięcie danych kontaktowych1877
1397Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego1876
1398Dyrektorzy Szkół1875
1399Dowód osobisty - odbiór gotowego dokumentu1869
1400,,Modernizacja drogi gminnej w m. Rososzyca ul. Leśna”1866
1401"Budowa kortu tenisowego na Stadionie Gminnym w Sieroszewicach”1866
1402Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego1864
1403Karolina Kałużna - Skarbnik Gminy1862
1404Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym - budowa sześciu budynków inwentarskich oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego magazynu w m. Namysłaki 1857
1405Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej w m. Sieroszewice 1857
1406Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na lokalizacji fermy indyczników w m. Namysłaki1851
1407Zmiana budżetu 26.04.2017 r.1848
1408Rok 20151847
1409Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Sieroszewice1847
1410Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Rososzyca ul. Łąkowa gm. Sieroszewice1844
1411Sprawozdanie za rok 20171841
1412Rok 20191840
1413Rok 20181836
1414Zameldowanie na pobyt stały obywateli polskich1835
1415,,Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wielowieś – chodnik ul. Ceglana II etap”1834
1416Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego1826
1417Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia w miejscowości Sieroszewice1825
1418Zameldowanie na pobyt czasowy obywateli polskich1819
1419Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami1813
1420Przewóz dzieci do szkół na terenie Gminy Sieroszewice oraz Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Wolicy w roku szkolnym 2018/20191812
1421Rok 2018 początek kadencji1802
1422DOSTĘPNOŚĆ1796
1423"Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Raduchów, gm. Sieroszewice”1794
1424Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowie kablowej linii energetycznej i oświetlenia drogowego w miejscowości Wielowieś1793
1425Komunikaty1790
1426Sprzedaż samochodu strażackiego marki FS LUBLIN ŻUK A 151790
1427Sesja 311785
1428Rok 20191785
1429Rok 20181784
1430Dowód osobisty - zawiadomienie o utracie/uszkodzeniu dokumentu1782
1431,,Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Biernacice II etap”1781
1432Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego1780
1433Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie sposobu informowania stron postępowania o czynnościach podejmowania w sprawach1779
1434Zmiana WPF 14.02.2017 r.1778
1435"Budowa otwartej strefy aktywności w Rososzycy, Masanowie, Zamościu , Latowicach, Strzyżewie”1776
1436Zmiana budżetu 9.05.2017 r.1774
1437Remont drogi gminnej w m. Kania gm. Sieroszewice o dł. 300 + 200 m razem 500 mb1772
1438Wybory prezydenckie 2020 zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r. 1770
1439,,Remont budynku gospodarczego przy świetlicy środowiskowej w m. Namysłaki”1766
1440,,Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wielowieś –ul. Ceglana II etap w zakresie kanalizacji”1766
1441,,Remont drogi gminnej w m. Kania gm. Sieroszewice o dł. 300 +200m razem 500mb”1764
1442Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sieroszewice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko1764
1443Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o możliwości zapoznania się z dokumentami sprawy dotyczącej budowy Zbiornika Wielowieś Klasztorna1762
1444,,Przebudowa chodników na osiedlu w Sieroszewicach gm. Sieroszewice”1756
1445Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 2 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przez Gminę Sieroszewice 1755
1446Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia, wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy Sieroszewice w miejscowości Zamość, Strzyżew i Wielowieś 1747
1447Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców1745
1448Zmiana budżetu 1.03.2017 r.1741
1449Rok 20191733
1450Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o możliwości zapoznania się z matariałami dowodowymi dotyczącymi budowy Zbiornika Wielowieś Klasztorna1728
1451Sesja 291722
14522020 r. 1722
1453Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczmnego dla inwestycji polegającej na budowie i urządzeniu centrum wsi Rososzyca1720
1454Lata 2020-20231717
1455Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Sieroszewice ul. Wiśniowa w kierunku do drogi powiatowej w Strzyżewie1715
1456Dowód osobisty - zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych (kradzież tożsamości)1711
1457Plan zamówień publicznych na rok 20191707
1458Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 1705
1459Zmiana budżetu 7.11.2017 r.1704
1460II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż działki nr 154/6 zabudowanej dworem z parkiem w miejscowości Sieroszewice przy ul. Ostrowskiej 1081702
1461I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż działki nr 154/6 zabudowanej dworem z parkiem w miejscowości Sieroszewice przy ul. Ostrowskiej 1081701
1462Zmiana budżetu 20.03.2017 r.1701
1463Procedura zawiadamiania o zamiarze przeprowadzenia zgromadzenia na terenie gminy w trybie administracyjnym1699
1464Sesja 331697
1465Dowód osobisty - zawieszanie i cofanie zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego1696
1466Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Sieroszewice 1693
1467Zawiadomienia w trybie uproszczonym1691
1468,, Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Masanów ul. Brylińskiego gm. Sieroszewice”1690
14692019 r. 1685
1470Zmiana budżetu 28.06.2017 r.1681
1471Zmiana budżetu 14.06.2017 r.1679
1472Sprzedaż koparki1675
1473Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy Sieroszewice w miejscowości Latowice 1672
1474Przebudowa chodnika przy ul. Leśnej w Wielowsi, gm. Sieroszewice1669
1475„Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego w kwocie 5.742.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłaty rat kapitałowych kredytów w 2018 roku"1662
1476Zmiana budżetu 27.12.2017 r.1661
1477,,Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Masanów ul. Słoneczna i Brylińskiego.”1660
1478Zmiana budżetu 24.08.2017 r.1658
1479Zmiana budżetu 30.10.2017 r.1657
1480Przetargi1657
1481Zmiana WPF 30.03.2017 r.1655
1482Obwieszczenie w wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 1650
1483Zmiana budżetu 20.12.2017 r.1647
1484Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego1646
1485"Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt ratowniczy"1645
1486Zmiana budżetu 30.03.2017 r.1642
1487Rok 20181642
1488Rok 20161636
1489Archiwum stawek za 2019 rok1636
1490Zmiana budżetu 05.06.2017 r.1634
1491Nadanie numeru Pesel1630
1492Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydaniu decyzji uchylającej w części decyzję RDOŚ z dnia 28 lipca 2015 roku dla przedsiewzięcia polegającego na budowie Zbiornika Wielowieś Klasztorna1630
1493Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Raduchów do m. Kania1625
1494Zapytania ofertowe 1622
1495II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż działki nr 632 niezabudowanej w miejscowości Masanów przy ul. Południowej1619
1496,,Przebudowa chodnika przy ul. Leśnej w Wielowsi gm. Sieroszewice”1618
1497Zamówienia poniżej 30.000 euro1615
1498Zaświadczenia z akt ewidencji ludności1615
1499Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych1614
1500Sesja 321614
1501Zmiana budżetu 14.02.2017 r.1612
1502Zmiana WPF 30.12.2016 r.1611
1503Zmiana budżetu 20.11.2017 r.1611
1504Zmiana budżetu 18.08.2017 r.1608
1505Projekt budżetu na 2018 rok1608
1506Remont szatni na Gminnym Stadionie w Sieroszewicach1608
1507Przebudowa chodników na osiedlu w Sieroszewicach II etap1604
1508Zmiana budżetu 30.08.2017 r.1593
1509Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego1591
1510Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Sieroszewice1590
1511Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi1577
1512Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Masanów ul. Słoneczna i Brylińskiego1572
1513I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku ośrodka zdrowia w miejscowości Sieroszewice przy ul. Ostrowskiej 611566
1514"Poszerzenie ul. Środkowej w m. Rososzyca, gm. Sieroszewice"1563
1515Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Sieroszewice1559
1516Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Sieroszewice ul. Wiśniowa w kierunku do drogi powiatowej w Strzyżewie1559
1517Przebudowa i rozbudowa o zaplecze sceniczne budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach przy ul.Ostrowskiej 491556
1518Zmiana WPF 28.06.2017 r.1553
1519Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Rososzyca, ul.Leśna Etap II1547
1520Rok 20201541
1521Plan zamówień publicznych 1537
1522Zmiana WPF 18.08.2017 r.1533
1523Zmiana budżetu 25.07.2017 r.1532
1524Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Sieroszewice 1530
1525Ustne przetargi ograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Latowice1530
1526I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości rolnej w m. Rososzyca1529
1527Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy Sieroszewice w miejscowości Sieroszewice 1526
1528Przewóz dzieci do szkół na terenie Gminy Sieroszewice oraz Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Wolicy w roku szkolnym 2019/20201517
1529,,Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Psarach.”1510
1530Sesja 391507
1531Zmiana budżetu 23.05.2017 r.1506
1532Sesja 341506
1533Opinia RIO o możliwości sfinansowania przez Gmine Sieroszewice deficytu na 2018 rok1504
1534Zagospodarowanie przestrzeni w parku w Rososzycy 1502
1535I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż działki nr 660 niezabudowanej w miejscowości Ołobok przy ul. Zamkowej1502
1536I publiczny przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych będących własnością Gminy Sieroszewice1500
1537Zmiana budżetu 6.07.2017 r.1499
1538,, Remont budynku remizy OSP w Rososzycy”1496
1539Zakup i dostawa 5.000 litrów oleju opałowego na potrzeby Urzędu Gminy Sieroszewice1496
1540Rok 20191492
1541Zmiana budżetu 19.10.2017 r.1491
1542Sprawozdanie za rok 20181491
1543"Dokończenie modernizacji drogi asfaltowej w m. Zamość gm.Sieroszewice"1490
1544II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż działki nr 633 niezabudowanej w miejscowości Masanów przy ul. Południowej1474
1545Sesja 381471
1546Przebudowa i rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach przy ul.Ostrowskiej 49-ETAP II1469
1547Zmiana WPF 7.11.2017 r.1466
1548Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na budowę niepublicznej drogi leśnej - przeciwpożarowej w Nadleśnictwie Taczanów 1455
1549"Przebudowa i rozbudowa Dziennego Domu SENIOR + w Latowicach - utwardzenie dojazdu i dojścia oraz miejsca postojowe" 1451
1550"Budowa centrum wsi w miejscowości Rososzyca”1450
1551Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego1450
1552Zmiana budżetu 19.03.2018 r.1449
15532021 r. 1447
1554Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego1444
1555Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sieroszewice na lata 2018-20231441
1556,,Modernizacja drogi gminnej w m. Namysłaki.”1441
1557Zmiana budżetu 21.09.2017 r.1440
1558Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Psarach1439
1559Przebudowa drogi gminnej nr 803731P, 803742P Rososzyca - Strzyżew 1439
1560Rok 20181435
1561Sesja 351434
1562Rok 20191430
1563Zmiana budżetu 7.03.2018 r.1416
1564Rok 20181414
1565Przebudowa drogi gminnej w m. Masanów ul. Ceglana 1414
1566Sesja 371413
1567Konsultacje społeczne dotyczące opracowywania projektów dokumentów Programów ochrony powietrza 1412
1568Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2018-20211402
1569Zagospodarowanie przestrzeni w parku w Rososzycy1400
1570Zmiana budżetu 30.03.2018 r.1395
1571Zmiana budżetu 18.04.2018 r.1389
1572Przewóz dzieci do szkół na terenie Gminy Sieroszewice oraz Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Wolicy w roku szkolnym 2020/2021 1382
1573Budowa kortu tenisowego na Stadionie Gminnym w Sieroszewicach 1379
1574Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sieroszewice 1376
1575Obwieszczenie w wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na budowę budynku gospodarczego dla potrzeb istniejącego Domu Pomocy Społecznej w Psarach 1376
1576Sesja 401375
1577I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Strzyżewie przy ul. Kościelnej 11367
1578Zmiana budżetu 23.05.2018 r.1366
1579Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na budowę niepublicznej drogi leśnej - przeciwpożarowej w Nadleśnictwie Taczanów 1361
1580Sesja II1359
1581Rok 2018 koniec kadencji1358
1582Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Sieroszewice deficytu budżetu roku 20201356
1583Sesja 361355
1584II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż działki nr 660 niezabudowanej w miejscowości Ołobok przy ul. Zamkowej1355
1585za 2019 rok1353
1586Zmiana budżetu 20.03.2018 r.1348
1587II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości rolnej w m. Rososzyca1344
1588Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami1338
1589Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na budowę niepublicznej drogi leśnej - przeciwpożarowej w Nadleśnictwie Taczanów 1338
15902021 r. 1336
1591Remont dwóch kotłowni w Szkole Podstawowej w Sieroszewicach 1332
1592Zmiany budżetu 10.05.2018 r.1331
1593Sesja IV1328
1594Sprzedaż deszczowni SPEEDY-RAIN by RM1328
1595Zmiana budżetu 30.07.2018 r.1326
1596Projekt budżetu na 2019 rok1321
1597Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach1316
1598Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy Sieroszewice w miejscowości Strzyżew 1313
1599Zmiany budżetu 24.04.2018 r.1310
1600Sesja III1308
1601Sesja I1295
1602Zmiana WPF 20.12.2017 r.1288
1603Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego1285
1604Zmiana budżetu 09.07.2018 r.1283
1605Zmiany budżetu 27.08.2018 r.1278
1606Zmiana budżetu 17.09.2018 r.1278
1607Zmiany budżetu 13.08.2018 r.1274
1608Zmiana budżetu 28.06.2018 r.1266
1609II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż działki nr 154/6 zabudowanej dworem z parkiem w miejscowości Sieroszewice przy ul. Ostrowskiej 1081260
1610III ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości rolnej w m. Rososzyca1257
1611Zmiana WPF 19.10.2017 r.1256
1612Przebudowa i rozbudowa o zaplecze sceniczne budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach przy ul.Ostrowskiej 49 ETAP - III1254
1613Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy Sieroszewice w miejscowości Sieroszewice 1254
16142021 rok1254
1615Rok 20191240
1616Zmiana WPF 30.07.2018 r.1234
1617Wykonanie budynku wielorodzinnego - socjalnego w Sieroszewicach 1230
1618Przebudowa jednotorowej linii napowietrznej 110 kV relacji Ostrów – Piwonice i Ostrów – Kalisz Zachód na linię dwutorową. 1227
1619Zmiana WPF 20.03.2018 r.1224
1620Wykaz dotyczący nieruchomości stanowiących własność Gminy Sieroszewice przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego1224
1621Budżet rok 20211222
1622Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Biernacice 1209
1623Zmiana budżetu 6.06.2018 r.1201
1624Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy Sieroszewice w miejscowości Wielowieś1197
1625Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dla inwestycji - rozbudowa budynku istniejącej szkoły podstawowej o budynek sali gimnastycznej w m. Rososzyca 1195
1626III ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż działki nr 154/6 zabudowanej dworem z parkiem w miejscowości Sieroszewice przy ul. Ostrowskiej 1081188
1627Dostawa sprzętu komputerowego 1184
1628Zmiany budżetu 13.09.2018 r.1180
1629Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. gospodarki odpadami komunalnymi i windykacji 1169
1630Zmiana WPF 28.06.2018 r.1164
1631I publiczny przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych będących własnością Gminy Sieroszewice 1152
1632Rok 20181151
1633WYKAZ dotyczący nieruchomości stanowiących własność Gminy Sieroszewice przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego1148
1634Rok 20201143
1635Usługa przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu pt.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego".1140
1636Zmiana budżetu 27.09.2018 r.1137
1637Sesja V1133
1638Zmiana budżetu 26.10.2018 r.1132
1639Budżet na 2019 rok1128
1640Zmiana budżetu 29.06.2018 r.1122
1641Zmiana budżetu 31.07.20181119
1642Sesja X1119
1643Przebudowa i rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach przy ul.Ostrowskiej 49-ETAP IV1114
1644Budowa sieci energetycznej do 1kV w zakresie oświetlenia drogowego w m. Latowice ul. Południowa zasilanie z słupa I/13 stacji transformatorowej 22 779"1112
1645Zmiana WPF 23.05.2018 r.1108
1646Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2019-20231107
1647III ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż działki nr 154/6 zabudowanej dworem z parkiem w miejscowości Sieroszewice przy ul. Ostrowskiej 1081105
1648Zmiana budżetu 6.11.20181103
1649Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy Sieroszewice w miejscowości Latowice 1100
1650Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji - Budowa farmy fotowoltaicznej "Sieroszewice I" o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Latowice 1098
1651Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieroszewicach, Gmina Sieroszewice, woj. wielkopolskie z napędem 4x41096
1652Rok 20171091
1653Zmiana WPF 13.09.2018 r.1083
1654Zmiana budżetu 15.10.2018 r. 1080
1655Sprzedaż samochodu strażackiego marki FS LUBLIN ŻUK A 151080
1656Sesja VII1072
1657Obwieszczenie dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie farmy fotowoltanicznej "Sieroszewice I" o mocy do 1,0 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowowści Latowice, gmina Sieroszewice, powiat ostrowski, województwo wielkopolskie1066
1658Sprzedaż deszczowni SPEEDY-RAIN by RM 1062
1659Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego1059
1660I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż działki nr 154/6 zabudowanej dworem z parkiem w miejscowości Sieroszewice przy ul. Ostrowskiej 1081057
1661I publiczny przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych będących własnością Gminy Sieroszewice1056
1662Otwarta strefa aktywności w Psarach1052
1663Budowa kanalizacji sanitarnej w Latowicach – II etap1045
1664II publiczny przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych będących własnością Gminy Sieroszewice1042
1665Sprawozdanie za rok 20191035
1666Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Sieroszewice 1025
1667Zmiana budżetu 07.03.2019 r.1018
1668Sesja VI1013
1669Odbieranie i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Sieroszewice oraz odbiór, transport i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów z PSZOK od 01.07.2021 roku do 31.12. 2023 roku 1013
1670Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego1007
1671Zmiana budżetu 30.05.2019 r.997
1672Sesja IX997
1673Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonych w m. Zamość 995
1674Sesja VIII991
1675Sprzedaż deszczowni SPEEDY-RAIN by RM990
1676Sesja XI988
1677Opinia RIO projekcie budżetu Gminy Sieroszewice na 2019 rok987
1678Zmiana budżetu 18.09.2019 r.983
1679Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 963
1680Zmiana budżetu 30.04.2019 r.963
1681Rok 2019959
1682Zmiana budżetu 03.04.2019 r.957
1683Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy Sieroszewice w miejscowości Rososzyca955
1684Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Sieroszewice na rok 2018954
1685Zmiana budżetu 22.05.2019 r.950
1686Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kania, Parczew, Sławin 949
1687Rok 2020945
1688Zmiana budżetu 29.01.2019 r.944
1689Rok 2020944
1690Zmiana budżetu 23.07.2019 r.942
1691Zmiana budżetu 07.02.2019 r.941
1692Zmiana budżetu 28.02.2019 r. 936
1693Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sieroszewice ul. Wiśniowa 934
1694Lata 2020-2025934
1695WYKAZ dotyczący nieruchomości stanowiących własność Gminy Sieroszewice przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego. 932
1696Zmiana budżetu 27.03.2019 r.930
1697Projekt budżetu na 2020 rok 927
1698Zmiana budżetu 25.06.2019 r.922
1699Rok 2020 920
1700Zakup i dostawa 8.000 litrów oleju opałowego na potrzeby Urzędu Gminy Sieroszewice 919
1701Opinia RIO o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sieroszewice 918
1702Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 7 października 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za pierwsze półrocze 2020 roku916
1703Sesja XIII916
1704Zmiana budżetu 18.04.2019 r.915
1705Sesja XII915
17062021 r.915
1707Rok 2018911
1708Rok 2020904
1709Zmiana budżetu 27.08.2019 r.897
1710Zmiana budżetu 28.06.2019 r.896
1711Zmiana budżetu 16.07.2019 r. 896
1712Zmiana budżetu 03.09.2019 r.892
1713Sprawozdania z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym 891
1714Zmiana WPF 27.03.2019 r.889
1715Zmiana budżetu 30.09.2019 r.888
1716Zmiana budżetu 09.08.2019 r.867
1717Zmiana budżetu 08.10.2019 r.867
1718Zmiana WPF 18.04.2019 r.866
1719Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia pn.Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 1 MW, na działce nr 2191 obręb Wielowieś w gminie Sieroszewice862
1720Rok 2018859
1721Zmiana WPF 7.02.2019 r.858
1722Zmiana WPF 25.06.2019 r.857
1723Budżet na 2020 rok856
1724Zmiana budżetu 05.12.2019 r.851
1725Rok 2018850
1726Lata 2021-2025848
1727Zmiana budżetu 21.08.2019 r.847
1728Zmiana budżetu 27.12.2019 r.840
1729Zmiana budżetu 18.10.2019 r.839
1730Zmiana budżetu 20.09.2019 r.838
1731Sesja XIII835
1732Sesja XII830
1733Zmiana budżetu 20.11.2019 r.811
1734Zmiana budżetu 08.11.2019 r.810
1735Zmiana WPF 16.07.2019 r.806
1736Sesja XIV804
1737Archiwum stawek za 2020 rok 801
1738Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy w Sieroszewicach 796
1739Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego SIEROSZEWICE metodą odkrywkową w granicach działki nr ewid. 591/2 arkusz mapy 2 obręb Sieroszewice, gmina Sieroszewice 794
1740Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2020 -2023789
1741Opinia RIO o projekcie budżetu Gminy Sieroszewice na 2020 rok 788
1742Zmiana budżetu 31.10.2019 r.787
1743Przetargi 784
1744Rok 2020777
1745Zmiana budżetu 27.01.2020 r. 774
1746Zmiana WPF 31.10.2019 r.770
1747Zakup i dostawa 8.000 litrów oleju opałowego na potrzeby Urzędu Gminy Sieroszewice767
1748I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż działek budowlanych w miejscowości Zamość 767
1749Zakup i dostawa sito piaskownika od oczyszczalni ścieków w Rososzycy 764
1750Sesja XIV764
1751Przebudowa i rozbudowa o zaplecze sceniczne budynku Gminnego Ośrodka Kulturt w Sieroszewicach przy ul. Ostrowskiej 49 - Etap 2020758
1752Zmiana budżetu 18.12.2019 r.753
1753Opinia RIO o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sieroszewice 752
1754Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii energetycznej oświetlenia drogowego w m. Ołobok752
1755Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 160 w Rososzyca (droga gminna) z działkami sąsiednimi 745
1756Zamówienia z wolnej ręki745
1757Zmiana budżetu 26.02.2020 r.742
1758Zmiana WPF 18.12.2019 r.739
1759Zmiana budżetu 06.04.2020 r.735
1760Zmiana budżetu 11.03.2020 r.733
17612022 r. 724
1762Sesja XVI723
1763Ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 230/6 położonej w obrębie Latowice716
1764Zamówienia poniżej 30.000 euro714
1765Ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 230/9 położonej w obrębie Latowice706
1766Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 447 w Ołobok z działkami sąsiednimi nr 448 i 446/2704
1767Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Sieroszewice 699
1768Zmiana budżetu 28.04.2020 r.692
1769Zmiana WPF 18.12.2019 r.682
1770Opinia RIO o projekcie budżetu Gminy Sieroszewice na 2021 rok680
1771Sesja XV677
1772Ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 230/2 położonej w obrębie Latowice675
1773OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 666
1774Sesja XVIII664
1775Sesja XXIII661
1776Ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 230/7 położonej w obrębie Latowice658
1777OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach Parczew, Biernacice i Rososzyca wraz z prognozą oddziaływania na środowisko656
1778Przewóz dzieci do szkół na terenie Gminy Sieroszewice oraz Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wolicy w roku szkolnym 2021/2022654
1779Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonych w m. Zamość 654
1780Ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 230/1 położonej w obrębie Latowice653
1781Sesja XV648
1782Zakup i dostawa 7.000 litrów oleju opałowego na potrzeby Urzędu Gminy Sieroszewice 645
1783Ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 230/5 położonej w obrębie Latowice642
1784Utwardzenie parkingu przy Urzędzie Gminy 640
1785Ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 230/8 położonej w obrębie Latowice640
1786Plan zamówień publicznych na rok 2022640
1787Rok 2021635
1788Raport o stanie dostępności 631
1789Ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 230/3 położonej w obrębie Latowice629
1790Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami628
1791Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego619
1792OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa dwóch Elektrowni Słonecznych „Biernacice I” oraz „Biernacice II” gm. Sieroszewice 619
1793Budżet rok 2022609
1794I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż działek budowlanych w miejscowości Sieroszewice oznaczonych jako działki nr: 249/3; 249/4; 249/5; 249/6; 249/7; 249/8607
1795Zakup i montaż kontenera na Orlik w Wielowsi 607
17962022 r.604
1797Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora do spraw zamówień publicznych i transportu publicznego603
1798Sesja XVI600
1799Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Rozbudowa gospodarstwa rolnego o budynek chlewni przeznaczonej do tuczu trzody chlewnej wraz z silosami magazynowymi na paszę596
1800Sesja XVII592
1801Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim w sprawie stwierdzenia nabycia spadku590
1802Koordynator dostępności589
1803Sesja XIX577
1804Rok 2019570
1805Zmiana budżetu 09.07.2020 r.569
1806Sesja XIX558
1807Sesja XXII557
1808Zmiana budżetu 31.08.2020 r.556
1809Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla Gminy Sieroszewice wraz z jednostkami organizacyjnymi Gminy Sieroszewice554
1810Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Sieroszewice deficytu budzetu 2021 r. 554
1811Przebudowa chodnika w miejscowości Rososzyca ul. Łąkowa546
1812Rok 2019542
1813Sesja XXI537
1814Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora do spraw BHP i promocji 534
1815III ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż działek budowlanych w miejscowości Zamość oznaczonych jako działki nr: 46/8, 46/9 oraz IV ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż działki budowlanej w miejscowości Zamość oznaczonych nr 46/6528
1816Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy Sieroszewice 527
1817Sesja XX526
1818Gospodarka nieruchomościami526
1819Zmiana WPF 26.02.2020 r. 525
1820Rok 2019519
1821Sesja XVII516
1822Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej „Sieroszewice I” 508
1823Rok 2021506
1824Zmiana budżetu 24.09.2020 r.503
1825Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowie instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą ..."502
1826Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wielowieś ul. Leśna500
1827Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rososzycy o budynek sali gimnastycznej z zapleczem administracyjno-socjalnym - ZP.TP.11.2022500
1828Projekt budżetu na 2021 rok497
1829Wykaz dotyczący działki nr 5 położonej w miejscowości Parczew, przeznaczonej do sprzedaży drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków nieruchomości sąsiedniej496
1830Rok 2021494
1831Zmiana budżetu 30.09.2020 r.493
1832Sesja XXVIII490
1833Wykonanie projektu budowlanego wraz z dokumentacją projektowo - kosztorysową na budowę, przebudowę, modernizację oczyszczalni ścieków w Rososzycy490
1834Zmiana budżetu 23.10.2020 r.480
1835Budżet rok 2021479
1836Rok 2021477
1837Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 7 października 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za pierwsze półrocze 2020 roku472
1838Wykonanie projektu budowlanego wraz z dokumentacją projektowo - kosztorysową na budowę, przebudowę, modernizację oczyszczalni ścieków w Rososzycy464
1839Sesja XX457
1840Zakup i montaż kontenera na Orlik w Wielowsi451
1841Sesja XXIV451
1842Wykaz dotyczący działek nr 249/3, 249/4, 249/5, 249/6, 249/7, 249/8 położonych w miejscowości Sieroszewice, przeznaczonych do sprzedaży drodze przetargu ustnego nieograniczonego449
1843Decyzja w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania447
1844Sesja XVIII441
1845I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości w m. Latowice439
1846Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sieroszewice, ul. Wiśniowa – III etap439
1847Rok 2018432
1848Sesja XXI431
1849II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż działek budowlanych w miejscowości Zamość oznaczonych jako działki nr: 46/16, 46/17; 46/18; 46/19; 46/20; 46;21; 46/22430
1850Zmiana budżetu 29.10.2020 r.429
1851Zmiana budżetu 18.12.2020 r.428
1852Zmiana budżetu 02.12.2020 r.428
1853I, III i V ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż działek budowlanych w miejscowości Zamość 428
1854II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż działek budowlanych w miejscowości Sieroszewice oznaczonych jako działki nr: 249/3; 249/4;249/6; 249/8423
1855Sesja XXIV422
1856Przewóz dzieci do szkół na terenie Gminy Sieroszewice oraz Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Wolicy w roku szkolnym 2022/2023 - ZP.TP.12.2022421
1857Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Sieroszewice wraz z montażem paneli fotowoltaicznych - ZP.TP.04.2023419
1858Przebudowa drogi gminnej łączącej miejscowości Masanów i Wielowieś417
1859Stanowiska Radnych Gminy 414
1860Rok 2019412
1861Zmiana WPF 24.09.2020 r.409
1862Sesja XXIII408
1863II i III ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż działek budowlanych w miejscowości Zamość 405
1864Wykaz dotyczący nieruchomości lokalowej zlokalizowanej na działce nr 849/2 położonej w miejscowości Strzyżew, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu405
1865Rok 2020403
1866Zmiana WPF 27.11.2020 r.400
1867Rok 2021399
1868Zmiana budżetu 29.12.2020 r.397
1869Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Sieroszewice394
1870Rok 2020394
1871Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2021 - 2025393
1872Zmiana budżetu 27.11.2020 r.388
1873za 2020 rok388
1874Zmiana budżetu 05.02.2021 r.385
1875Sesja XXII381
1876II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż działek budowlanych w miejscowości Zamość oznaczonych jako działki nr: 46/5, 46/6, 46/7378
1877III ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż działek budowlanych w miejscowości Sieroszewice oznaczonych jako działki nr: 249/3; 249/4;249/6; 249/8376
1878Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Latowice etap IV - ZP.TP.07.2022374
18792022 r.373
1880Zmiana WPF 30.10.2020 r.372
1881Zmiana budżetu 30.03.2021 r.372
1882Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sieroszewice na lata 2021 - 2025371
1883II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż działek budowlanych w miejscowości Zamość oznaczonych jako działki nr: 46/10, 46/12, 46/13, 46/14, 46/15369
1884I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż działek budowlanych w miejscowości Zamość oznaczonych jako działki nr: 190/14, 190/13, 190/12365
1885Opinia RIO o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2021 - 2025364
1886I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż działek budowlanych w miejscowości Zamość oznaczonych jako działki nr: 46/16, 46/17; 46/18; 46/19; 46/20; 46;21; 46/22360
1887Renowacja zbiornika wodnego w Parczewie359
1888Przebudowa drogi gminnej nr 803712P, 803714P w Latowicach - ZP.TP.16.2022359
1889Sesja XXV357
1890Rok 2018355
1891Zmiana budżetu 27.01.2021 r.355
1892Zmiana budżetu 26.02.2021 r.353
1893OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sieroszewice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko352
1894Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego350
1895II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż działek budowlanych w miejscowości Zamość oznaczonych jako działki nr: 190/7, 190/8, 190/9, 190/10, 190/11, 190/19, 190/20349
1896V ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż działek budowlanych nr: 46/12, 46/22 oraz VII ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż działki budowlanej nr: 46/6 w miejscowości Zamość349
1897Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Sieroszewice deficytu budzetu 2021 r. 348
1898Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa dwóch elektrowi słonecznych "BiernaiceI" oraz "Biernacice II"345
1899Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej w m. Namysłaki 345
1900Wykaz dotyczący lokalu nr 1A znajdującego się w budynku w miejscowości Wielowieś przy ul. Słonecznej 20, przeznaczonego do sprzedaży drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu344
1901Rok 2019343
1902Przebudowa drogi gminnej nr 803712P, 803714P w Latowicach - ZP.TP.13.2022338
1903Rok 2020337
1904Sesja XXV336
1905Przebudowa chodnika w miejscowości Rososzyca ul. Łąkowa - ZP.TP.05.2022336
1906Sesja XXVII335
1907Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii kablowej w miejscowości Parczew331
1908Rok 2022325
1909Sesja XXVI320
1910Rok 2021315
1911Przebudowa i rozbudowa budynku sali wiejskiej w Westrzy - ZP.TP.01.2023314
1912Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji w m. Psary 313
1913Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia w m. Rososzyca 311
1914Zmiana budżetu 17.12.2021 r. 311
1915Tryb Podstawowy 311
1916Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego309
1917Projekt budżetu na 2022 rok309
1918Zawiadomienie308
1919Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach: Parczew, Biernacice, Rososzyca i Masanów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 308
1920Zakup sprzetu komputerowego w ramach wsparcia rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Grant PPGR - ZP.TP.09.2022308
1921Wykaz dotyczący działki nr 563/2 położonej w miejscowości Ołobok, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków nieruchomości sąsiedniej306
1922Zmiana WPF 30.03.2021 r.305
1923Rok 2020303
1924Zmiana budżetu 03.02.2021 r.302
1925Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Psary, polegająca na budowie studniu rezerwowej - ZP.TP.08.2022300
1926Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego299
1927Zmiana budżetu 18.05.2021 r.298
1928Lata 2022-2032298
1929Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego295
1930Sprzedaż węgla 295
1931Sesja XXVI291
1932Zmiana WPF 15.06.2021 r.289
1933Sprawozdanie za rok 2020289
1934Rok 2021289
1935Wymiana pieców CO w budynku Urzędu Gminy Sieroszewice288
1936Zmiana budżetu 28.04.2021 r.287
1937Zmiana WPF 03.02.2021 r.286
1938Zmiana budżetu 09.04.2021 r.283
1939Rok 2020283
1940Zmiana budżetu 27.05.2021 r.281
1941Przetarg nieograniczony280
1942Monitoring279
1943Dostawa artykułów biurowych dla potrzeb Urzędu Gminy Sieroszewice w 2022 roku279
1944Zamówienia z wolnej ręki279
1945Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wielowieś ul. Leśna - ZP.TP.06.2022278
1946Zakup i dostawa 8.000 litrów oleju opałowego na potrzeby Urzędu Gminy Sieroszewice277
1947Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 10 września 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budzetu Gminy Sieroszewice za pierwsze półrocze 2021 roku276
1948Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej dla Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w m. Psary274
1949Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Latowice etap IV274
1950Rok 2022272
1951Wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego w m.Strzyżew272
1952Zmiana budżetu 31.03.2021 r.270
1953Polityka ochrony prywatności270
1954Zmiana budżetu 16.06.2021 r.269
1955Inspektor ochrony danych osobowych267
1956Zmiana budżetu 15.06.2021 r.264
1957Zmiana budżetu 06.05.2021 r.264
1958Polityka cookies264
1959Sesja XXIX263
1960Rok 2020262
1961Dostawa środków czystości dla potrzeb Urzędu Gminy Sieroszewice w 2022 roku262
1962Sesja XXXI260
1963Sesja XXX258
1964Obowiązki informacyjne 257
1965Sprawozdanie za rok 2021255
1966Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 10 września 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budzetu Gminy Sieroszewice za pierwsze półrocze 2021 roku255
1967Sesja XXXIV255
1968Zmiana budżetu 08.09.2021 r.254
1969Rok 2021254
1970Rok 2020250
1971Rok 2021250
1972I Publiczny przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych będących własnością gminy Sieroszewice 249
1973Archiwum247
1974Plan zamówień publicznych na rok 2023247
1975Zmiana budżetu 24.09.2021 r.246
1976Budżet rok 2022246
1977Zmiana WPF 19.10.2021 r.245
1978Zmiana budżetu 30.06.2021 r.242
1979Sesja XXVIII242
1980Za 2021 rok237
1981Przetarg ofert 236
1982Zmiana budżetu 18.08.2021 r.235
1983Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach należących do Gminy Sieroszewice świadczących usługi z zakresu gospodarki wodno-ściekowej - ZP.TP.17.2022234
1984OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach: Parczew, Biernacice, Rososzyca i Masanów233
1985Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji dla inwestycji "Budowa Posterunku Policji wraz z masztem komunikacji radiowej, wolnostojącym w m. Rososzyca 233
1986Samochód pożarniczy (specjalny) marki Jelcz231
1987Wykonanie operatów szacunkowych w celu ustalenia wzrostu wartości nieruchomości do naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości231
1988Zmiana WPF 30.06.2021 r.228
1989Zmiana budżetu 14.01.2022 r.228
1990Rok 2022227
1991Zmiana budżetu 19.10.2021 r.223
1992Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w roku 2022223
1993Rok 2020221
1994Sesja XXXIV221
1995Zapytania ofertowe 219
1996Rok 2021219
1997Zmiana WPF 31.08.2021 r.218
1998Lata 2021-2032218
1999Sesja XXXII216
2000Rok 2019214
2001Zmiana budżetu 31.08.2021 r.212
2002Sesja XXXI212
2003Sesja XXIX208
2004Sesja XXVII207
2005Opinia RIO o projekcie budżetu Gminy Sieroszewice na 2022 rok204
2006Zmiana budżetu 30.11.2021 r.201
2007Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Psary, polegająca na budowie studniu rezerwowej - ZP.TP.10.2022201
2008Przebudowa drogi gminnej łączącej miejscowości Kania i Raduchów - ZP.TP.14.2022201
2009Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Usługi "Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych oraz prac eksploatacyjno - konserwacyjnych na terenie Gminy Sieroszewice w 2022 roku"200
2010Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji dla inwestycji - budowa wewnętrznej drogi dojazdowej do budynku pałacu wraz z bramą wjazdową w m. Psary 195
2011Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji dla inwestycji "Budowa kanalizacji sanitarnej - etap IV w m. Latowice 194
2012Rok 2022194
2013Zmiana budżetu 30.12.2021 r.189
2014Wykonanie operatów szacunkowych w celu ustalenia wzrostu wartości nieruchomości do naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości189
2015Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących przedsięwzięcia polegającego na przebudowie budynku do chowu trzody chlewnej w miejscowości Masanów 188
2016Opinia RIO o możliwości sfinasowania deficytu przez Gminę Sieroszewice188
2017Zmiana budżetu 29.04.2022 r.188
2018Modernizacja stadionu gminnego w Sieroszewicach - ZP.TP.02.2023187
2019Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2022 - 2032186
2020Sesja XXXIII185
2021Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji dla inwestycji "Budowa zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej w postaci dwóch stalowych zbiorników dla Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w m. Psary 185
2022Sesja XXXII184
2023Wykaz dotyczący działek budowlanych 695/2; 695/3; 695/4; 695/5; 695/6; 695/7; 695/8; 695/9; 695/10; 695/11; 695/12; 695/13; 695/14; 695/15; 695/16; 695/17, położonych w miejscowości Masanów, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieogr184
2024Rok 2022183
2025Sesja XXXV183
2026Sesja XXX182
2027Sesja XXXIII182
2028Zmiana budżetu 10.11.2021 r.180
2029Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Sieroszewice179
2030Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sieroszewice na lata 2022 - 2032177
2031Zmiana budżetu 25.02.2022 r.176
2032Postanowienie dotyczące przedsięwzięcia polegającego na przebudowie budynku do chowu trzody chlewnej w miejscowości Masanów175
2033Rozwój cyfrowy Gminy Sieroszewice oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia poprzez zakup sprzętu, oprogramowania oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa- etap I Diagnoza Cyberbezpieczeństwa - ZP.TP.15.2022175
2034Usuwanie odpadów z folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Sieroszewice - ZP.BSU.01.22 173
2035Sesja XXXVI171
2036Opinia RIO o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2022 - 2032168
2037Zmiana budżetu 31.03.2022 r.166
2038Zmiana budżetu 25.10.2021 r.165
2039Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Sieroszewice 165
2040Wykaz dotyczący niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 133/5, położonej w miejscowości Rososzyca, przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny165
2041Budżet rok 2023165
2042Rok 2022164
2043Tryp podstawowy 163
2044Zmiana budżetu 28.03.2022 r.161
2045Zmiana budżetu 25.04.2022 r.161
2046Zmiana WPF 10.11.2021 r.159
2047Zmiana budżetu 18.02.2022 r.159
2048Wykaz dotyczący działek budowlanych nr: 696/1; 696/3; 696/4; 696/5; 696/6; 696/7; 696/8; 696/9; 696/10; 696/11; 696/12; położonych w miejscowości Masanów, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego159
2049Opinia RIO o możliwości sfinasowania deficytu przez Gminę Sieroszewice 157
2050Zmiana budżetu 27.11.2018 r.156
2051Zmiana budżetu 23.07.2021 r.155
2052Zmiana budżetu 07.04.2022 r.155
2053IV ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż działek budowlanych w miejscowości Zamość oznaczonych jako działki nr: 46/12, 46/13, 46/16, 46/22 oraz VI na działkę nr 46/6155
2054Zmiana WPF 30.12.2021 r.152
2055Sesja XXXV152
2056Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji dlla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowo napowietrznej średniego oraz niskiego napięcia wraz z budową stacji w m.Zamość i Grabów 151
2057Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji polegającej na „Budowie linii kablowej NN”, na terenie położonym w m. Rososzyca 149
2058Zmiana WPF 17.12.2021 r.145
2059Zmiana budżetu 31.05.2022 r.145
2060Zmiana budżetu 12.05.2022 r.143
2061I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż działek budowlanych w miejscowości Masanów oznaczonych jako działki nr: 695/13; 695/14; 695/15; 695/16; 695/17140
2062Budowa boisk wielofunkcyjnych przy szkołach podstawowych w miejscowościach Strzyżew i Ołobok - ZP.TP.03.2023140
2063Rok 2022139
2064Sprzedaż przyczepy pożarniczej - cysterny138
2065Zmiana WPF 04.02.2022 r.137
2066Zmiana WPF 18.02.2022 r.133
2067WYKAZ dotyczący niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 696/2, położonej w miejscowości Masanów, przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany129
2068Zmiana budżetu 04.02.2022 r.128
2069Zmiana budżetu 27.06.2022 r.128
2070Budżet rok 2023127
2071Zmiana budżetu 24.06.2022 r.124
2072Rok 2021123
2073Sesja XXXVI123
2074Zmiana budżetu 21.12.2018 r.121
2075Audyt wewnętrzny121
2076Sesja XXXIX120
20772023 r.120
2078Sesja XXXVII118
2079II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczona jako działka nr 230/7 położona w obrębie Latowice117
2080Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej SN i kablowej SN”116
2081I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż działek budowlanych w miejscowości Masanów oznaczonych jako działki nr: 696/3; 696/4; 696/10; 696/11; 696/12115
2082Zawiadomienie - Obwieszczenie Miasta i Gminy Mikstat115
2083Sesja XXXVIII114
2084Rok 2021111
2085Sesja XXXIX111
2086Rok 2022109
2087II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczona jako działka nr 230/1 położona w obrębie Latowice109
2088Sesja XXXVII108
2089Rok 2021107
2090Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie linii elektroenergetycznej kablowej nn-0,4 w m. Masanów105
2091Zmiana WPF 29.04.2022 r.104
2092Zmiana budżetu 31.08.2022 r.103
2093II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczona jako działka nr 230/6 położona w obrębie Latowice100
2094Obwieszczenie Miasta i Gminy Mikstat 97
2095Informacja o wszczęciu postępowania 97
2096Wykaz dotyczący niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 640, położonej w miejscowości Latowice, przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany96
2097Zmiana WPF 28.03.2022 r.94
2098Zmiana budżetu 21.07.2022 r.93
2099Rok 202192
2100Zmiana WPF 24.06.2022 r.91
2101Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN, na terenie położonym w m. Sieroszewice91
2102Zmiana budżetu 12.08.2022 r.90
2103Zmiana budżetu 23.09.2022 r.89
2104Zmiana budżetu 14.09.2022 r.87
2105Zmiana WPF 31.05.2022 r.86
2106Wykaz dotyczący niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 371, położonej w miejscowości Sławin, przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany.86
2107Zmiana budżetu 27.10.2022 r.84
2108Zmiana budżetu 30.09.2022 r.82
2109Sesja XL82
2110Sesja XLI79
2111Zmiana WPF 31.08.2022 r.78
2112Rok 202178
2113Sesja XL78
2114Sesja XXXVIII75
2115Lata 2023-203275
2116Przebudowa nawierzchni drogi na terenie gminy Sieroszewice w obrębie geodezyjnym 0014 Wielowieś - ZP.TP.05.202375
2117Sesja XLI74
2118Dostawa artykułów biurowych dla potrzeb Urzędu Gminy Sieroszewice w 2023 roku73
2119Przetarg nieograniczony73
2120Zmiana budżetu 21.12.2022 r.72
2121Projekt budżetu na 2023 rok71
2122Zapytania ofertowe71
2123Zmiana WPF 23.09.2022 r.69
2124Zmiana budżetu 10.11.2022 r.67
2125Dostawa środków czystości dla potrzeb Urzędu Gminy Sieroszewice w 2023 roku66
2126Zmiana budżetu 17.11.2022 r.66
2127Informacja o wszczęciu postępowania62
2128Rok 202360
212959
2130Opinia RIO o możliwości sfinansowania przez Gminę Sieroszewice deficytu budżetu przedstawionego w projekcie budżetu na 2023 rok54
2131Zamówienia poniżej 130.000 zł52
21322023 r.51
21332023 r.51
2134Przetarg ofert50
2135Zmiana budżetu 29.12.2022 r.49
2136Zmiana WPF 27.10.2022 r.48
2137Zmiana WPF 17.11.2022 r.48
2138Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2023-203247
2139Zmiana budżetu 28.11.2022 r.46
2140Opinia RIO o projekcie budżetu Gminy Sieroszewice na 2023 rok45
2141Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2023-203244
2142Zamówienia z wolnej ręki44
2143Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie wyrazenia opinii o projekcie budżetu Gminy Sieroszewice na 2023 rok42
2144Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sieroszewice na lata 2023 -203242
2145Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Sieroszewice deficytu budżetu przedstawionego w projekcie budzetu na 2023 rok41
2146Rok 202340
2147Zmiana WPF 21.12.2022 r.40
2148Sesja XLIII38
2149Zmiana budżetu 18.01.2023 r.38
2150Zmiana budżetu 30.01.2023 r.32
2151Opinia RIO o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2023-203231
2152Sesja XLIII31
2153Sesja XLII29
2154Zmiana budżetu 13.02.2023 r.28
2155Ankieta dla osób niepełnosprawnych 24
2156Sesja XLII23
2157Rok 202323
2158Dofinansowanie do usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Sieroszewice w roku 202322
2159Obwieszczenie Ministra Infrastruktury 20
2160Rok 202317
2161Zmiana WPF 13.02.2023 r.14
2162Zmiana budżetu 27.02.2023 r.11
2163Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn, w gm. Sieroszewice, w m. Sławin2