Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Gminy Sieroszewice  www.sieroszewice.pl
DOSTĘPNOŚĆ
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Samorząd Gminy Sieroszewice
Informacje kontaktowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Podstawy działania
Struktura organizacyjna
Jednostki organizacyjne gminy
Jednostki pomocnicze
Instytucje Kultury
Ochrona środowiska
Decyzje środowiskowe
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka odpadami komunalnymi
Nieczystości ciekłe
Rejestr działalności regulowanej
Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2022 r.
Dofinansowanie do usuwania wyrobów zawierających azbest w 2022 roku
Dofinansowanie do usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Sieroszewice w roku 2023
Programy dotyczące ochrony środowiska
Sprzedaż węgla
Wykaz danych o środowisku
Tablica ogłoszeń
Informacje bieżące
Ogłoszenia, obwieszczenia
Konkurs ofert na przeprowadzenie Programu Polityki Zdrowotnej realizowanego w 2016 roku dotyczącego szczepień dzieci przeciwko pneumokokom
Konsultacje Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Gospodarka nieruchomościami
Obwieszczenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego
Bezpłatna pomoc prawna
Oferty pracy
Procedury kontroli przedsiębiorców
Procedury kontroli przedsiębiorców
Współpraca z organiacjami pozarządowymi
Konsultacje Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Sieroszewice w roku 2023
Dokumenty dot. organizacji pozarządowych
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi
Załatwienie spraw w Urzędzie Gminy
Procedura załatwiana spraw w Urzędzie Gminy
Organy władzy publicznej
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Prawo lokalne
Statut Gminy
Prace Rady
Kalendarium prac Rady
Uchwały Rady
Uchwały Rady Gminy stanowiące prawo miejscowe
Projekty Uchwał
Zarządzenia Wójta
Strategia rozwoju
E-SESJE
e-SESJE
Podatki i opłaty
Podatki i opłaty
Indywidualne interpretacje podatkowe
Pomoc publiczna, Ulgi - wykaz podatników
Informacje o stanie majątkowym
Budżet gminy
Budżet gminy
Sprawozdania budżetowe
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sieroszewice
° Lata 2011-2017
° Lata 2012-2017
° Lata 2013-2017
° Lata 2014-2018
- Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2014-2018
- Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sieroszewice
- Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sieroszewice na lata 2014-2018
- Zmiana WPF 11.03.2014 r.
- Zmiana WPF 27.05.2014 r.
- Zmiana WPF 30.06.2014 r.
- Zmiana WPF 7.11.2014 r.
° Lata 2015-2018
° Lata 2016-2019
° Lata 2017-2020
° Lata 2018-2023
° Lata 2019-2023
° Lata 2020-2023
° Lata 2020-2025
° Lata 2021-2025
° Lata 2021-2032
° Lata 2022-2032
° Lata 2023-2032
Opinie RIO
RAPORT O STANIE GMINY
Raport o stanie Gminy
AUDYT WEWNĘTRZNY
Audyt wewnętrzny
Inne
Petycje
Działalność lobbingowa
Zgromadzenia
Skargi i wnioski
Kontrole
Programy i zamierzenia
Związki i Stowarzyszenia
Wybory
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań
Konsultacje Społeczne
Zamówienia publiczne
Tryb podstawowy
Przetarg nieograniczony
Przetarg ofert
Zapytania ofertowe
Zamówienia z wolnej ręki
Zamówienia poniżej 130.000 zł
Plan zamówień publicznych na rok 2023
Archiwum
Archiwum zamówień publicznych
Rok 2022
Rok 2021
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Archiwalne informacje bieżące
Archiwum otwartych ofert na realizację zadań publicznych
Archiwum ofert pracy
Archiwum ogłoszeń i obwieszczeń
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Informacje nieudostępnione
Gospodarka nieruchomościami
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sieroszewice  > Lata 2014-2018 strona główna 

Lata 2014-2018

Zobacz:
 Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2014-2018 .  Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sieroszewice .  Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sieroszewice na lata 2014-2018  .  Zmiana WPF 11.03.2014 r. .  Zmiana WPF 27.05.2014 r. .  Zmiana WPF 30.06.2014 r. .  Zmiana WPF 7.11.2014 r. . 
wersja do druku