Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Gminy Sieroszewice  www.sieroszewice.pl
DOSTĘPNOŚĆ
Samorząd Gminy Sieroszewice
Informacje kontaktowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Podstawy działania
Struktura organizacyjna
Jednostki organizacyjne gminy
Jednostki pomocnicze
Instytucje Kultury
Ochrona środowiska
Decyzje środowiskowe
Gospodarka odpadami komunalnymi
Nieczystości ciekłe
Rejestr działalności regulowanej
Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2021 r.
Dofinansowanie do usuwania wyrobów zawierających azbest w 2020 roku
Programy dotyczące ochrony środowiska
Wykaz danych o środowisku
Tablica ogłoszeń
Informacje bieżące
Ogłoszenia, obwieszczenia
Konkurs ofert na przeprowadzenie Programu Polityki Zdrowotnej realizowanego w 2016 roku dotyczącego szczepień dzieci przeciwko pneumokokom
Konsultacje Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Gospodarka nieruchomościami
Obwieszczenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego
Bezpłatna pomoc prawna
Oferty pracy
Procedury kontroli przedsiębiorców
Procedury kontroli przedsiębiorców
Współpraca z organiacjami pozarządowymi
Konsultacje Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Sieroszewice w roku 2021
Dokumenty dot. organizacji pozarządowych
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi
Załatwienie spraw w Urzędzie Gminy
Procedura załatwiana spraw w Urzędzie Gminy
Organy władzy publicznej
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Prawo lokalne
Statut Gminy
Prace Rady
Kalendarium prac Rady
Uchwały Rady
Uchwały Rady Gminy stanowiące prawo miejscowe
Projekty Uchwał
Zarządzenia Wójta
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
E-SESJE
e-SESJE
Podatki i opłaty
Podatki i opłaty
Indywidualne interpretacje podatkowe
Pomoc publiczna, Ulgi - wykaz podatników
Informacje o stanie majątkowym
Budżet gminy
Budżet gminy
Sprawozdania budżetowe
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sieroszewice
Opinie RIO
RAPORT O STANIE GMINY
Raport o stanie Gminy
Inne
Petycje
Działalność lobbingowa
Zgromadzenia
Skargi i wnioski
Kontrole
Programy i zamierzenia
Związki i Stowarzyszenia
Przejrzysta Polska
Wybory
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań
Konsultacje Społeczne
Zamówienia publiczne
Zamówienia poniżej 130.000 złotych
Tryb podstawowy
Przetarg nieograniczony
Plan zamówień publicznych na rok 2021
Archiwum
Archiwum zamówień publicznych
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
° Ubezpieczenie mienia odpowiedzialności Gminy Sieroszewice
° Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Sieroszewice
° Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej dla celów rekreacyjnych mieszkańców wsi Masanów – II etap - ogrodzenie
° Przebudowa nawierzchni drogi gminnej we wsi Rososzyca ul. Łąkowa – II etap
° Przebudowa nawierzchni drogi gminnej we wsi Wielowieś ul. Ceglana – II etap
° Budowa centrum wsi w Ołoboku
° Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego na finansowanie wydatków majątkowych w 2013r.
° Przebudowa nawierzchni drogi gminnej we wsi Westrza
° Przebudowa nawierzchni drogi gminnej we wsi Latowice - Kęszyce
° Przebudowa nawierzchni drogi gminnej we wsi Sieroszewice ul. 23 Stycznia
° Przebudowa nawierzchni drogi gminnej we wsi Masanów - Młynik etap I
° Przewóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Masanowie, Zamościu i Rososzycy oraz do Gimnazjów: w Sieroszewicach i Wielowsi w roku szkolnym 2013/2014
° Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Sieroszewice ul. Kasztanowa i ul. Kwiatowa
° Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Sieroszewice
° Przebudowa nawierzchni drogi gminnej we wsi Strzyżew - Strzyżówek
° Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Ludowego w Latowicach
° Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Sieroszewice ZP.PN.17.13
° Zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Sieroszewice
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Archiwalne informacje bieżące
Archiwum otwartych ofert na realizację zadań publicznych
Archiwum ofert pracy
Archiwum ogłoszeń i obwieszczeń
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Rok 2013 strona główna 

Rok 2013

Zobacz:
   Ubezpieczenie mienia odpowiedzialności Gminy Sieroszewice
   Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Sieroszewice
   Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej dla celów rekreacyjnych mieszkańców wsi Masanów – II etap - ogrodzenie
   Przebudowa nawierzchni drogi gminnej we wsi Rososzyca ul. Łąkowa – II etap
   Przebudowa nawierzchni drogi gminnej we wsi Wielowieś ul. Ceglana – II etap
   Budowa centrum wsi w Ołoboku
   Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego na finansowanie wydatków majątkowych w 2013r.
   Przebudowa nawierzchni drogi gminnej we wsi Westrza
   Przebudowa nawierzchni drogi gminnej we wsi Latowice - Kęszyce
   Przebudowa nawierzchni drogi gminnej we wsi Sieroszewice ul. 23 Stycznia
   Przebudowa nawierzchni drogi gminnej we wsi Masanów - Młynik etap I
   Przewóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Masanowie, Zamościu i Rososzycy oraz do Gimnazjów: w Sieroszewicach i Wielowsi w roku szkolnym 2013/2014
   Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Sieroszewice ul. Kasztanowa i ul. Kwiatowa
   Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Sieroszewice
   Przebudowa nawierzchni drogi gminnej we wsi Strzyżew - Strzyżówek
   Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Ludowego w Latowicach
   Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Sieroszewice ZP.PN.17.13
   Zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Sieroszewice
wersja do druku