Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Gminy Sieroszewice  www.sieroszewice.pl
Tran
Samorząd Gminy Sieroszewice
Informacje kontaktowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Podstawy działania
Struktura organizacyjna
Jednostki organizacyjne gminy
Jednostki pomocnicze
Instytucje Kultury
Ochrona środowiska
Decyzje środowiskowe
Gospodarka odpadami komunalnymi
Nieczystości ciekłe
Rejestr działalności regulowanej
Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2020 r.
Dofinansowanie do usuwania wyrobów zawierających azbest w 2020 roku
Programy dotyczące ochrony środowiska
Wykaz danych o środowisku
Tablica ogłoszeń
Informacje bieżące
Ogłoszenia, obwieszczenia
Konkurs ofert na przeprowadzenie Programu Polityki Zdrowotnej realizowanego w 2016 roku dotyczącego szczepień dzieci przeciwko pneumokokom
Konsultacje Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Gospodarka nieruchomościami
Obwieszczenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego
Bezpłatna pomoc prawna
Oferty pracy
Procedury kontroli przedsiębiorców
Procedury kontroli przedsiębiorców
Współpraca z organiacjami pozarządowymi
Konsultacje Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Sieroszewice w roku 2020
Dokumenty dot. organizacji pozarządowych
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi
Załatwienie spraw w Urzędzie Gminy
Procedura załatwiana spraw w Urzędzie Gminy
Organy władzy publicznej
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Prawo lokalne
Statut Gminy
Prace Rady
Kalendarium prac Rady
Uchwały Rady
Uchwały Rady Gminy stanowiące prawo miejscowe
Projekty Uchwał
Zarządzenia Wójta
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
E-SESJE
e-SESJE
Podatki i opłaty
Podatki i opłaty
Indywidualne interpretacje podatkowe
Pomoc publiczna, Ulgi - wykaz podatników
Informacje o stanie majątkowym
Budżet gminy
Budżet gminy
Sprawozdania budżetowe
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sieroszewice
Opinie RIO
RAPORT O STANIE GMINY
Raport o stanie Gminy
Inne
Petycje
Działalność lobbingowa
Zgromadzenia
Skargi i wnioski
Kontrole
Programy i zamierzenia
Związki i Stowarzyszenia
Przejrzysta Polska
Wybory
Powszechny Spis Rolny 2020
Konsultacje Społeczne
Zamówienia publiczne
Zamówienia poniżej 30.000 euro
Przetargi
Zapytania ofertowe
Plan zamówień publicznych na rok 2020
Archiwum
Archiwum zamówień publicznych
Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
° Przetargi
° Zamówienia poniżej 30.000 euro
- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Sieroszewice ul. Polna gm. Sieroszewice
- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Sieroszewice ul. Spokojna gm. Sieroszewice
- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Masanów ul. Polna gm. Sieroszewice - Etap II
- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Rososzyca ul. Łąkowa gm. Sieroszewice
- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Ołobok od ul. Zamkowej gm. Sieroszewice
- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Masanów(Wielowieś) gm. Sieroszewice
- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wielowieś ul. Ceglana gm. Sieroszewice
- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Zamość gm . Sieroszewice
- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Bilczew gm. Siroszewice
- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Sieroszewice ul. Wiśniowa gm. Sieroszewice
- „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Strzyżew ul. Bursztynowy Szlak gm. Sieroszewice”
- „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Strzyżew ul.Leśna gm.Sieroszewice”
- „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Parczew (Westrza) gm. Sieroszewice”
- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Raduchów gm. Sieroszewice
- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Ołobok II etap gm. Sieroszewice
- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Ołobok I etap gm. Sieroszewice
- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Biernacice gm. Sieroszewice
- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Biernacice gm. Sieroszewice
- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Zamość gm. Sieroszewice
- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Sieroszewice ul. Łąkowa gm. Sieroszewice
- Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Rososzyca do oczyszczalni ścieków
- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Biernacice gm. Sieroszewice
- Sprzedaż drzew na pniu wraz z wycinką rosnących na działce nr 162 w m. Raduchów
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Archiwalne informacje bieżące
Archiwum otwartych ofert na realizację zadań publicznych
Archiwum ofert pracy
Archiwum ogłoszeń i obwieszczeń
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Rok 2015 > Zamówienia poniżej 30.000 euro > Sprzedaż drzew na pniu wraz z wycinką rosnących na działce nr 162 w m. Raduchów strona główna 

Sprzedaż drzew na pniu wraz z wycinką rosnących na działce nr 162 w m. Raduchów

Zobacz:
 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Sieroszewice ul. Polna gm. Sieroszewice .  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Sieroszewice ul. Spokojna gm. Sieroszewice .  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Masanów ul. Polna gm. Sieroszewice - Etap II .  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Rososzyca ul. Łąkowa gm. Sieroszewice .  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Ołobok od ul. Zamkowej gm. Sieroszewice .  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Masanów(Wielowieś) gm. Sieroszewice .  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wielowieś ul. Ceglana gm. Sieroszewice .  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Zamość gm . Sieroszewice .  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Bilczew gm. Siroszewice  .  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Sieroszewice ul. Wiśniowa gm. Sieroszewice  .  „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Strzyżew ul. Bursztynowy Szlak gm. Sieroszewice” .  „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Strzyżew ul.Leśna gm.Sieroszewice” .  „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Parczew (Westrza) gm. Sieroszewice” .  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Raduchów gm. Sieroszewice .  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Ołobok II etap gm. Sieroszewice .  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Ołobok I etap gm. Sieroszewice .  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Biernacice gm. Sieroszewice .  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Biernacice gm. Sieroszewice  .  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Zamość gm. Sieroszewice .  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Sieroszewice ul. Łąkowa gm. Sieroszewice .  Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Rososzyca do oczyszczalni ścieków .  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Biernacice gm. Sieroszewice .  Sprzedaż drzew na pniu wraz z wycinką rosnących na działce nr 162 w m. Raduchów . 
wersja do druku