Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Gminy Sieroszewice  www.sieroszewice.pl
Tran
Samorząd Gminy Sieroszewice
Informacje kontaktowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Podstawy działania
Struktura organizacyjna
Jednostki organizacyjne gminy
Jednostki pomocnicze
Instytucje Kultury
Ochrona środowiska
Decyzje środowiskowe
Gospodarka odpadami komunalnymi
Nieczystości ciekłe
Rejestr działalności regulowanej
Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2020 r.
Dofinansowanie do usuwania wyrobów zawierających azbest w 2020 roku
Programy dotyczące ochrony środowiska
Wykaz danych o środowisku
Tablica ogłoszeń
Informacje bieżące
Ogłoszenia, obwieszczenia
Konkurs ofert na przeprowadzenie Programu Polityki Zdrowotnej realizowanego w 2016 roku dotyczącego szczepień dzieci przeciwko pneumokokom
Konsultacje Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Gospodarka nieruchomościami
Obwieszczenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego
Bezpłatna pomoc prawna
Oferty pracy
Procedury kontroli przedsiębiorców
Procedury kontroli przedsiębiorców
Współpraca z organiacjami pozarządowymi
Konsultacje Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Sieroszewice w roku 2020
Dokumenty dot. organizacji pozarządowych
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi
Załatwienie spraw w Urzędzie Gminy
Procedura załatwiana spraw w Urzędzie Gminy
Organy władzy publicznej
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Prawo lokalne
Statut Gminy
Prace Rady
Kalendarium prac Rady
Uchwały Rady
Uchwały Rady Gminy stanowiące prawo miejscowe
Projekty Uchwał
Zarządzenia Wójta
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
E-SESJE
e-SESJE
Podatki i opłaty
Podatki i opłaty
Indywidualne interpretacje podatkowe
Pomoc publiczna, Ulgi - wykaz podatników
Informacje o stanie majątkowym
Budżet gminy
Budżet gminy
Sprawozdania budżetowe
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sieroszewice
Opinie RIO
RAPORT O STANIE GMINY
Raport o stanie Gminy
Inne
Petycje
Działalność lobbingowa
Zgromadzenia
Skargi i wnioski
Kontrole
Programy i zamierzenia
Związki i Stowarzyszenia
Przejrzysta Polska
Wybory
Powszechny Spis Rolny 2020
Konsultacje Społeczne
Zamówienia publiczne
Zamówienia poniżej 30.000 euro
Przetargi
Zapytania ofertowe
Plan zamówień publicznych na rok 2020
Archiwum
Archiwum zamówień publicznych
Rok 2019
Rok 2018
° Przetargi
- Plan zamówień publicznych na 2018 rok
- Termomodernizacja Zespołu Szkół Sieroszewicach. Termomodernizacja Zespołu Szkół w Wielowsi
- Przebudowa i rozbudowa Dziennego Domu SENIOR + w miejscowości Latowice
- Przebudowa i rozbudowa Dziennego Domu SENIOR + w miejscowości Latowice – III etap
- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Sieroszewice ul. Wiśniowa w kierunku do drogi powiatowej w Strzyżewie
- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Sieroszewice ul. Wiśniowa w kierunku do drogi powiatowej w Strzyżewie
- „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zamościu o oddział przedszkolny z zapleczem i pomieszczeniami wielofunkcyjnymi”
- "Budowa otwartej strefy aktywności w Rososzycy, Masanowie, Zamościu , Latowicach, Strzyżewie”
- Przewóz dzieci do szkół na terenie Gminy Sieroszewice oraz Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Wolicy w roku szkolnym 2018/2019
- "Budowa centrum wsi w miejscowości Rososzyca”
- „Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego w kwocie 5.742.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłaty rat kapitałowych kredytów w 2018 roku"
- "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Latowice - etap I, gm. Sieroszewice”
- "Budowa kortu tenisowego na Stadionie Gminnym w Sieroszewicach”
- Przebudowa i rozbudowa o zaplecze sceniczne budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach przy ul.Ostrowskiej 49
- Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Sieroszewice
- Budowa budynku wielorodzinnego - socjalnego w Sieroszewicach
° Zamówienia poniżej 30.000 euro
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Archiwalne informacje bieżące
Archiwum otwartych ofert na realizację zadań publicznych
Archiwum ofert pracy
Archiwum ogłoszeń i obwieszczeń
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Rok 2018 > Przetargi > Przebudowa i rozbudowa o zaplecze sceniczne budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach przy ul.Ostrowskiej 49 strona główna 

Przebudowa i rozbudowa o zaplecze sceniczne budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach przy ul.Ostrowskiej 49

Zobacz:
 Plan zamówień publicznych na 2018 rok .  Termomodernizacja Zespołu Szkół Sieroszewicach. Termomodernizacja Zespołu Szkół w Wielowsi .  Przebudowa i rozbudowa Dziennego Domu SENIOR + w miejscowości Latowice .  Przebudowa i rozbudowa Dziennego Domu SENIOR + w miejscowości Latowice – III etap  .  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Sieroszewice ul. Wiśniowa w kierunku do drogi powiatowej w Strzyżewie .  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Sieroszewice ul. Wiśniowa w kierunku do drogi powiatowej w Strzyżewie .  „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zamościu o oddział przedszkolny z zapleczem i pomieszczeniami wielofunkcyjnymi”  .  "Budowa otwartej strefy aktywności w Rososzycy, Masanowie, Zamościu , Latowicach, Strzyżewie” .  Przewóz dzieci do szkół na terenie Gminy Sieroszewice oraz Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Wolicy w roku szkolnym 2018/2019 .  "Budowa centrum wsi w miejscowości Rososzyca” .  „Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego w kwocie 5.742.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłaty rat kapitałowych kredytów w 2018 roku" .  "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Latowice - etap I, gm. Sieroszewice” .  "Budowa kortu tenisowego na Stadionie Gminnym w Sieroszewicach” .  Przebudowa i rozbudowa o zaplecze sceniczne budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach przy ul.Ostrowskiej 49 .  Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Sieroszewice .  Budowa budynku wielorodzinnego - socjalnego w Sieroszewicach  . 
wersja do druku