Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Gminy Sieroszewice  www.sieroszewice.pl
DOSTĘPNOŚĆ
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Samorząd Gminy Sieroszewice
Informacje kontaktowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Podstawy działania
Struktura organizacyjna
Jednostki organizacyjne gminy
Jednostki pomocnicze
Instytucje Kultury
Ochrona środowiska
Decyzje środowiskowe
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka odpadami komunalnymi
Nieczystości ciekłe
Rejestr działalności regulowanej
Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2022 r.
Dofinansowanie do usuwania wyrobów zawierających azbest w 2022 roku
Dofinansowanie do usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Sieroszewice w roku 2023
Programy dotyczące ochrony środowiska
Sprzedaż węgla
Wykaz danych o środowisku
Tablica ogłoszeń
Informacje bieżące
Ogłoszenia, obwieszczenia
Konkurs ofert na przeprowadzenie Programu Polityki Zdrowotnej realizowanego w 2016 roku dotyczącego szczepień dzieci przeciwko pneumokokom
Konsultacje Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Gospodarka nieruchomościami
° Wykaz dotyczący działki nr 563/2 położonej w miejscowości Ołobok, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków nieruchomości sąsiedniej
° I, III i V ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż działek budowlanych w miejscowości Zamość
° Wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego w m.Strzyżew
° III ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż działek budowlanych w miejscowości Sieroszewice oznaczonych jako działki nr: 249/3; 249/4;249/6; 249/8
° I Publiczny przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych będących własnością gminy Sieroszewice
° Wykaz dotyczący niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 133/5, położonej w miejscowości Rososzyca, przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny
° Wykaz dotyczący działek budowlanych 695/2; 695/3; 695/4; 695/5; 695/6; 695/7; 695/8; 695/9; 695/10; 695/11; 695/12; 695/13; 695/14; 695/15; 695/16; 695/17, położonych w miejscowości Masanów, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieogr
° Wykaz dotyczący działek budowlanych nr: 696/1; 696/3; 696/4; 696/5; 696/6; 696/7; 696/8; 696/9; 696/10; 696/11; 696/12; położonych w miejscowości Masanów, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
° WYKAZ dotyczący niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 696/2, położonej w miejscowości Masanów, przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany
° I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż działek budowlanych w miejscowości Masanów oznaczonych jako działki nr: 696/3; 696/4; 696/10; 696/11; 696/12
° I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż działek budowlanych w miejscowości Masanów oznaczonych jako działki nr: 695/13; 695/14; 695/15; 695/16; 695/17
° IV ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż działek budowlanych w miejscowości Zamość oznaczonych jako działki nr: 46/12, 46/13, 46/16, 46/22 oraz VI na działkę nr 46/6
° II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczona jako działka nr 230/1 położona w obrębie Latowice
° II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczona jako działka nr 230/6 położona w obrębie Latowice
° II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczona jako działka nr 230/7 położona w obrębie Latowice
° V ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż działek budowlanych nr: 46/12, 46/22 oraz VII ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż działki budowlanej nr: 46/6 w miejscowości Zamość
° Wykaz dotyczący niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 640, położonej w miejscowości Latowice, przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany
° Wykaz dotyczący niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 371, położonej w miejscowości Sławin, przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany.
Obwieszczenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego
Bezpłatna pomoc prawna
Oferty pracy
Procedury kontroli przedsiębiorców
Procedury kontroli przedsiębiorców
Współpraca z organiacjami pozarządowymi
Konsultacje Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Sieroszewice w roku 2023
Dokumenty dot. organizacji pozarządowych
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi
Załatwienie spraw w Urzędzie Gminy
Procedura załatwiana spraw w Urzędzie Gminy
Organy władzy publicznej
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Prawo lokalne
Statut Gminy
Prace Rady
Kalendarium prac Rady
Uchwały Rady
Uchwały Rady Gminy stanowiące prawo miejscowe
Projekty Uchwał
Zarządzenia Wójta
Strategia rozwoju
E-SESJE
e-SESJE
Podatki i opłaty
Podatki i opłaty
Indywidualne interpretacje podatkowe
Pomoc publiczna, Ulgi - wykaz podatników
Informacje o stanie majątkowym
Budżet gminy
Budżet gminy
Sprawozdania budżetowe
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sieroszewice
Opinie RIO
RAPORT O STANIE GMINY
Raport o stanie Gminy
AUDYT WEWNĘTRZNY
Audyt wewnętrzny
Inne
Petycje
Działalność lobbingowa
Zgromadzenia
Skargi i wnioski
Kontrole
Programy i zamierzenia
Związki i Stowarzyszenia
Wybory
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań
Konsultacje Społeczne
Zamówienia publiczne
Tryb podstawowy
Przetarg nieograniczony
Przetarg ofert
Zapytania ofertowe
Zamówienia z wolnej ręki
Zamówienia poniżej 130.000 zł
Plan zamówień publicznych na rok 2023
Archiwum
Archiwum zamówień publicznych
Rok 2022
Rok 2021
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Archiwalne informacje bieżące
Archiwum otwartych ofert na realizację zadań publicznych
Archiwum ofert pracy
Archiwum ogłoszeń i obwieszczeń
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Informacje nieudostępnione
Gospodarka nieruchomościami
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Gospodarka nieruchomościami > Wykaz dotyczący działek budowlanych 695/2; 695/3; 695/4; 695/5; 695/6; 695/7; 695/8; 695/9; 695/10; 695/11; 695/12; 695/13; 695/14; 695/15; 695/16; 695/17, położonych w miejscowości Masanów, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieogr strona główna 

Wykaz dotyczący działek budowlanych 695/2; 695/3; 695/4; 695/5; 695/6; 695/7; 695/8; 695/9; 695/10; 695/11; 695/12; 695/13; 695/14; 695/15; 695/16; 695/17, położonych w miejscowości Masanów, przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieogr
wersja do druku