Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Gminy Sieroszewice  www.sieroszewice.pl
DOSTĘPNOŚĆ
Samorząd Gminy Sieroszewice
Informacje kontaktowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Podstawy działania
Struktura organizacyjna
Jednostki organizacyjne gminy
Jednostki pomocnicze
Instytucje Kultury
Ochrona środowiska
Decyzje środowiskowe
Gospodarka odpadami komunalnymi
Nieczystości ciekłe
Rejestr działalności regulowanej
Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2021 r.
Dofinansowanie do usuwania wyrobów zawierających azbest w 2020 roku
Programy dotyczące ochrony środowiska
Wykaz danych o środowisku
Tablica ogłoszeń
Informacje bieżące
Ogłoszenia, obwieszczenia
Konkurs ofert na przeprowadzenie Programu Polityki Zdrowotnej realizowanego w 2016 roku dotyczącego szczepień dzieci przeciwko pneumokokom
Konsultacje Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Gospodarka nieruchomościami
Obwieszczenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego
Bezpłatna pomoc prawna
Oferty pracy
Procedury kontroli przedsiębiorców
Procedury kontroli przedsiębiorców
Współpraca z organiacjami pozarządowymi
Konsultacje Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Sieroszewice w roku 2021
Dokumenty dot. organizacji pozarządowych
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi
Załatwienie spraw w Urzędzie Gminy
Procedura załatwiana spraw w Urzędzie Gminy
Organy władzy publicznej
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Prawo lokalne
Statut Gminy
Prace Rady
Kalendarium prac Rady
Uchwały Rady
Uchwały Rady Gminy stanowiące prawo miejscowe
Projekty Uchwał
Zarządzenia Wójta
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
E-SESJE
e-SESJE
Podatki i opłaty
Podatki i opłaty
Indywidualne interpretacje podatkowe
Pomoc publiczna, Ulgi - wykaz podatników
Informacje o stanie majątkowym
Budżet gminy
Budżet gminy
Sprawozdania budżetowe
° Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie
° Sprawozdanie z wykonania budżetu
- Sprawozdanie za rok 2006
- Sprawozdanie za rok 2007
- Sprawozdanie za rok 2008
- Sprawozdanie za rok 2009
- Sprawozdanie za rok 2010
- Sprawozdanie za rok 2011
- Sprawozdanie za rok 2012
- Sprawozdanie za rok 2013
- Sprawozdanie za rok 2014
- Sprawozdanie za rok 2015
- Sprawozdanie za rok 2016
- Sprawozdanie za rok 2017
- Sprawozdanie za rok 2018
- Sprawozdanie za rok 2019
- Sprawozdanie za rok 2020
° Sprawozdania Rb-28S
° Sprawozdania Rb-N
° Sprawozdania Rb-Z
° Sprawozdania Rb-27S
° Sprawozdania finansowe Gminy
° Sprawozdania finansowe Urząd Gminy
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sieroszewice
Opinie RIO
RAPORT O STANIE GMINY
Raport o stanie Gminy
Inne
Petycje
Działalność lobbingowa
Zgromadzenia
Skargi i wnioski
Kontrole
Programy i zamierzenia
Związki i Stowarzyszenia
Przejrzysta Polska
Wybory
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań
Konsultacje Społeczne
Zamówienia publiczne
Zamówienia poniżej 130.000 złotych
Tryb podstawowy
Przetarg nieograniczony
Plan zamówień publicznych na rok 2021
Archiwum
Archiwum zamówień publicznych
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Archiwalne informacje bieżące
Archiwum otwartych ofert na realizację zadań publicznych
Archiwum ofert pracy
Archiwum ogłoszeń i obwieszczeń
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Sprawozdania budżetowe > Sprawozdanie z wykonania budżetu > Sprawozdanie za rok 2008 strona główna 

Sprawozdanie za rok 2008

Zobacz:
 Sprawozdanie za rok 2006 .  Sprawozdanie za rok 2007 .  Sprawozdanie za rok 2008 .  Sprawozdanie za rok 2009 .  Sprawozdanie za rok 2010 .  Sprawozdanie za rok 2011  .  Sprawozdanie za rok 2012 .  Sprawozdanie za rok 2013 .  Sprawozdanie za rok 2014 .  Sprawozdanie za rok 2015 .  Sprawozdanie za rok 2016 .  Sprawozdanie za rok 2017 .  Sprawozdanie za rok 2018 .  Sprawozdanie za rok 2019 .  Sprawozdanie za rok 2020 . 
wersja do druku