Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Gminy Sieroszewice  www.sieroszewice.pl
DOSTĘPNOŚĆ
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Samorząd Gminy Sieroszewice
Informacje kontaktowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Podstawy działania
Struktura organizacyjna
Jednostki organizacyjne gminy
Jednostki pomocnicze
Instytucje Kultury
Ochrona środowiska
Decyzje środowiskowe
Gospodarka odpadami komunalnymi
Nieczystości ciekłe
Rejestr działalności regulowanej
Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2021 r.
Dofinansowanie do usuwania wyrobów zawierających azbest w 2020 roku
Programy dotyczące ochrony środowiska
Wykaz danych o środowisku
Tablica ogłoszeń
Informacje bieżące
Ogłoszenia, obwieszczenia
Konkurs ofert na przeprowadzenie Programu Polityki Zdrowotnej realizowanego w 2016 roku dotyczącego szczepień dzieci przeciwko pneumokokom
Konsultacje Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Gospodarka nieruchomościami
Obwieszczenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego
Bezpłatna pomoc prawna
Oferty pracy
Procedury kontroli przedsiębiorców
Procedury kontroli przedsiębiorców
Współpraca z organiacjami pozarządowymi
Konsultacje Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Sieroszewice w roku 2021
Dokumenty dot. organizacji pozarządowych
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi
Załatwienie spraw w Urzędzie Gminy
Procedura załatwiana spraw w Urzędzie Gminy
Organy władzy publicznej
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Prawo lokalne
Statut Gminy
Prace Rady
Kalendarium prac Rady
Uchwały Rady
Uchwały Rady Gminy stanowiące prawo miejscowe
Projekty Uchwał
Zarządzenia Wójta
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
E-SESJE
e-SESJE
Podatki i opłaty
Podatki i opłaty
Indywidualne interpretacje podatkowe
Pomoc publiczna, Ulgi - wykaz podatników
Informacje o stanie majątkowym
Budżet gminy
Budżet gminy
Sprawozdania budżetowe
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sieroszewice
Opinie RIO
RAPORT O STANIE GMINY
Raport o stanie Gminy
Inne
Petycje
Działalność lobbingowa
Zgromadzenia
Skargi i wnioski
Kontrole
Programy i zamierzenia
Związki i Stowarzyszenia
Przejrzysta Polska
Wybory
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań
Konsultacje Społeczne
Zamówienia publiczne
Zamówienia poniżej 130.000 złotych
Tryb podstawowy
Przetarg nieograniczony
Plan zamówień publicznych na rok 2021
Archiwum
Archiwum zamówień publicznych
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
° Informacja z sesji otwarcia ofert
° Oferty przetargowe
° Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty
° Protesty
° Odpowiedzi na zapytania przetargowe.
° Dokumentacja przetargowa ZP.PN.01/09 Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przepompowniami we wsi Sieroszewice – Etap II, Gmina Sieroszewice.
° Dokumentacja przetargowa ZP.PN.02/09 Budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Wielowsi.
° Dokumentacja przetargowa ZP.PN.03/09 Wykonanie sieci komputerowej wraz z serwerem oraz oprogramowaniem w budynku Urzędu Gminy w Sieroszewicach, Gmina Sieroszewice
° Dokumentacja przetargowa ZP.PN.06/09 na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko-Orlik 2012
° Dokumentacja przetargowa ZP.PN.16/09 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Westrza
° Dokumentacja przetargowa Udzielenie dwóch kredytów inwestycyjnych
° Dokumentacja przetargowa ZP.PN.18/09 Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Sieroszewice – Etap II – Roboty remontowo elewacyjne.
° Dokumentacja przetargowa ZP.PN.19/09 Budowa studni awaryjnej ujęcia wody w Sieroszewicach
° Dokumentacja przetargowa ZP.PN.20/09 Rozbudowa sali wiejskiej w Wielowsi.
° Dokumentacja przetargowa ZP.PN.21/09 Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w m. Sieroszewice, ul. Nowa II etap
° Dokumentacja przetargowa ZP.PN.22/09 Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w m. Latowice
° Dokumentacja przetargowa ZP.PN.23/09 Przebudowa pętli autobusowej w miejscowości Ołobok
° Dokumentacja przetargowa Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej
° Dokumentacja przetargowa ZP.PN 24/2009 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Strzyżew - Strzyżówek
° Dokumentacja przetargowa ZP.PN.25/2009 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Zamość - Raduchów
° Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Sieroszewice w sezonie 2009/2010 – Rejon I i Rejon II
Archiwalne informacje bieżące
Archiwum otwartych ofert na realizację zadań publicznych
Archiwum ofert pracy
Archiwum ogłoszeń i obwieszczeń
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Rok 2009 > Dokumentacja przetargowa ZP.PN.25/2009 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Zamość - Raduchów strona główna 

Dokumentacja przetargowa ZP.PN.25/2009 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Zamość - Raduchów
wersja do druku