Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Gminy Sieroszewice  www.sieroszewice.pl
DOSTĘPNOŚĆ
Samorząd Gminy Sieroszewice
Informacje kontaktowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Podstawy działania
Struktura organizacyjna
Jednostki organizacyjne gminy
Jednostki pomocnicze
Instytucje Kultury
Ochrona środowiska
Decyzje środowiskowe
Gospodarka odpadami komunalnymi
Nieczystości ciekłe
Rejestr działalności regulowanej
Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2021 r.
Dofinansowanie do usuwania wyrobów zawierających azbest w 2020 roku
Programy dotyczące ochrony środowiska
Wykaz danych o środowisku
Tablica ogłoszeń
Informacje bieżące
Ogłoszenia, obwieszczenia
Konkurs ofert na przeprowadzenie Programu Polityki Zdrowotnej realizowanego w 2016 roku dotyczącego szczepień dzieci przeciwko pneumokokom
Konsultacje Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Gospodarka nieruchomościami
Obwieszczenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego
Bezpłatna pomoc prawna
Oferty pracy
Procedury kontroli przedsiębiorców
Procedury kontroli przedsiębiorców
Współpraca z organiacjami pozarządowymi
Konsultacje Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Sieroszewice w roku 2021
Dokumenty dot. organizacji pozarządowych
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi
Załatwienie spraw w Urzędzie Gminy
Procedura załatwiana spraw w Urzędzie Gminy
Organy władzy publicznej
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Prawo lokalne
Statut Gminy
Prace Rady
Kalendarium prac Rady
Uchwały Rady
Uchwały Rady Gminy stanowiące prawo miejscowe
Projekty Uchwał
Zarządzenia Wójta
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
E-SESJE
e-SESJE
Podatki i opłaty
Podatki i opłaty
Indywidualne interpretacje podatkowe
Pomoc publiczna, Ulgi - wykaz podatników
Informacje o stanie majątkowym
Budżet gminy
Budżet gminy
Sprawozdania budżetowe
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sieroszewice
Opinie RIO
RAPORT O STANIE GMINY
Raport o stanie Gminy
Inne
Petycje
Działalność lobbingowa
Zgromadzenia
Skargi i wnioski
Kontrole
Programy i zamierzenia
Związki i Stowarzyszenia
Przejrzysta Polska
Wybory
° Wybory Prezydenckie 2010
° Wybory samorządowe 2010
° Wybory do Sejmu i Senatu 2011
° Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
° Wybory samorządowe 2014
° Wybory prezydenckie 2015
° Wybory ławników 2015
° Ogólnokrajowe referendum
° Wybory Parlamentarne 2015
° Informacje bieżące
° Wybory samorządowe 2018
° Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sieroszewice w okręgu nr 15
° Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
° Wybory ławników 2019
° Wybory do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej
° Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
° Wybory prezydenckie 2020 zarządzone na dzień 10 maja 2020 r.
° Wybory prezydenckie 2020 zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r.
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań
Konsultacje Społeczne
Zamówienia publiczne
Zamówienia poniżej 130.000 złotych
Tryb podstawowy
Przetarg nieograniczony
Plan zamówień publicznych na rok 2021
Archiwum
Archiwum zamówień publicznych
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Archiwalne informacje bieżące
Archiwum otwartych ofert na realizację zadań publicznych
Archiwum ofert pracy
Archiwum ogłoszeń i obwieszczeń
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wybory strona główna 

Wybory

Zobacz:
   Wybory Prezydenckie 2010
   Wybory samorządowe 2010
   Wybory do Sejmu i Senatu 2011
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
   Wybory samorządowe 2014
   Wybory prezydenckie 2015
   Wybory ławników 2015
   Ogólnokrajowe referendum
   Wybory Parlamentarne 2015
   Informacje bieżące
   Wybory samorządowe 2018
   Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sieroszewice w okręgu nr 15
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
   Wybory ławników 2019
   Wybory do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej
   Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
   Wybory prezydenckie 2020 zarządzone na dzień 10 maja 2020 r.
   Wybory prezydenckie 2020 zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r.
wersja do druku