Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Gminy Sieroszewice  www.sieroszewice.pl
DOSTĘPNOŚĆ
Samorząd Gminy Sieroszewice
Informacje kontaktowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Podstawy działania
Struktura organizacyjna
Jednostki organizacyjne gminy
Jednostki pomocnicze
Instytucje Kultury
Ochrona środowiska
Decyzje środowiskowe
Gospodarka odpadami komunalnymi
Nieczystości ciekłe
Rejestr działalności regulowanej
Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2021 r.
Dofinansowanie do usuwania wyrobów zawierających azbest w 2020 roku
Programy dotyczące ochrony środowiska
Wykaz danych o środowisku
Tablica ogłoszeń
Informacje bieżące
Ogłoszenia, obwieszczenia
Konkurs ofert na przeprowadzenie Programu Polityki Zdrowotnej realizowanego w 2016 roku dotyczącego szczepień dzieci przeciwko pneumokokom
Konsultacje Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Gospodarka nieruchomościami
Obwieszczenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego
Bezpłatna pomoc prawna
Oferty pracy
Procedury kontroli przedsiębiorców
Procedury kontroli przedsiębiorców
Współpraca z organiacjami pozarządowymi
Konsultacje Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Sieroszewice w roku 2021
Dokumenty dot. organizacji pozarządowych
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi
Załatwienie spraw w Urzędzie Gminy
Procedura załatwiana spraw w Urzędzie Gminy
Organy władzy publicznej
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Prawo lokalne
Statut Gminy
Prace Rady
Kalendarium prac Rady
Uchwały Rady
Uchwały Rady Gminy stanowiące prawo miejscowe
Projekty Uchwał
Zarządzenia Wójta
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
E-SESJE
e-SESJE
Podatki i opłaty
Podatki i opłaty
Indywidualne interpretacje podatkowe
Pomoc publiczna, Ulgi - wykaz podatników
Informacje o stanie majątkowym
Budżet gminy
Budżet gminy
° Budżet rok 2004
° Budżet rok 2005
° Budżet rok 2006
° Budżet rok 2007
° Budżet rok 2008
° Budżet rok 2009
° Budżet rok 2010
- Projekt budżetu na 2010 rok
- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- Budżet na 2010 rok
- Plan finansowy 05.01.2010 r.
- Zmiany budżetu 03.02.2010 r.
- Plan finansowy 08.02.2010 r.
- Zmiany budżetu 23.02.2010 r.
- Plan finansowy 09.03.2010 r.
- Zmiany budżetu 30.03.2010 r.
- Plan finansowy 31.03.2010 r.
- Zmiany budżetu 07.04.2010 r.
- Zmiany budżetu 23.04.2010 r.
- Zmiany budżetu 10.05.2010 r.
- Plan finansowy 11.05.2010 r.
- Zmiana budżetu 25.05.2010 r.
- Zmiana budżetu 04.06.2010r.
- Plan finansowy 09.06.2010r.
- Zmiana budżetu 11.06.2010r.
- Zmiana budżetu 24.06.2010r.
- Plan finansowy 25.06.2010r.
- Zmiana budżetu 24.06.2010r.
- Zmiana budżetu 29.06.2010r.
- Zmiana budżetu 14.07.2010 r.
- Plan finansowy 16.07.2010 r.
- Zmiana budżetu 03.08.2010 r.
- Plan finansowy 11.08.2010 r.
- Zmiana budżetu 27.08.2010 r.
- Zmiana budżetu 07.09.2010 r.
- Zmiana budżetu 17.09.2010 r.
- Plan finansowy 28.09.2010 r.
- Zmiana budżetu 28.09.2010 r.
- Zmiana budżetu 14.10.2010 r.
- Zmiana budżetu 29.10.2010 r.
- Plan finansowy 29.10.2010. r.
- Zmiana budżetu 11.11.2010 r.
- Zmiana budżetu 19.11.2010 r.
- Plan finansowy 29.11.2010 r.
- Zmiana budżetu 06.12.2010 r.
- Zmiana budżetu 20.12.2010 r.
- Plan finansowy 23.12.2010 r.
- Zmiana budżetu 29.12.2010 r.
- Plan finansowy 31.12.2010 r.
° Budżet rok 2011
° Budżet rok 2012
° Budżet rok 2013
° Budżet rok 2014
° Budżet rok 2015
° Budżet rok 2016
° Budżet rok 2017
° Budżet rok 2018
° Budżet rok 2019
° Budżet rok 2020
° Budżet rok 2021
Sprawozdania budżetowe
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sieroszewice
Opinie RIO
RAPORT O STANIE GMINY
Raport o stanie Gminy
Inne
Petycje
Działalność lobbingowa
Zgromadzenia
Skargi i wnioski
Kontrole
Programy i zamierzenia
Związki i Stowarzyszenia
Przejrzysta Polska
Wybory
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań
Konsultacje Społeczne
Zamówienia publiczne
Zamówienia poniżej 130.000 złotych
Tryb podstawowy
Przetarg nieograniczony
Plan zamówień publicznych na rok 2021
Archiwum
Archiwum zamówień publicznych
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Archiwalne informacje bieżące
Archiwum otwartych ofert na realizację zadań publicznych
Archiwum ofert pracy
Archiwum ogłoszeń i obwieszczeń
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Budżet gminy > Budżet rok 2010 > Zmiana budżetu 24.06.2010r. strona główna 

Zmiana budżetu 24.06.2010r.

Zobacz:
 Projekt budżetu na 2010 rok .  Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .  Budżet na 2010 rok .  Plan finansowy 05.01.2010 r. .  Zmiany budżetu 03.02.2010 r. .  Plan finansowy 08.02.2010 r. .  Zmiany budżetu 23.02.2010 r. .  Plan finansowy 09.03.2010 r. .  Zmiany budżetu 30.03.2010 r. .  Plan finansowy 31.03.2010 r. .  Zmiany budżetu 07.04.2010 r. .  Zmiany budżetu 23.04.2010 r. .  Zmiany budżetu 10.05.2010 r. .  Plan finansowy 11.05.2010 r. .  Zmiana budżetu 25.05.2010 r. .  Zmiana budżetu 04.06.2010r. .  Plan finansowy 09.06.2010r. .  Zmiana budżetu 11.06.2010r. .  Zmiana budżetu 24.06.2010r. .  Plan finansowy 25.06.2010r. .  Zmiana budżetu 24.06.2010r. .  Zmiana budżetu 29.06.2010r. .  Zmiana budżetu 14.07.2010 r. .  Plan finansowy 16.07.2010 r. .  Zmiana budżetu 03.08.2010 r. .  Plan finansowy 11.08.2010 r. .  Zmiana budżetu 27.08.2010 r. .  Zmiana budżetu 07.09.2010 r. .  Zmiana budżetu 17.09.2010 r. .  Plan finansowy 28.09.2010 r. .  Zmiana budżetu 28.09.2010 r. .  Zmiana budżetu 14.10.2010 r. .  Zmiana budżetu 29.10.2010 r. .  Plan finansowy 29.10.2010. r. .  Zmiana budżetu 11.11.2010 r. .  Zmiana budżetu 19.11.2010 r. .  Plan finansowy 29.11.2010 r. .  Zmiana budżetu 06.12.2010 r. .  Zmiana budżetu 20.12.2010 r. .  Plan finansowy 23.12.2010 r. .  Zmiana budżetu 29.12.2010 r. .  Plan finansowy 31.12.2010 r. . 
wersja do druku