Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Gminy Sieroszewice  www.sieroszewice.pl
DOSTĘPNOŚĆ
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Samorząd Gminy Sieroszewice
Informacje kontaktowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Podstawy działania
Struktura organizacyjna
Jednostki organizacyjne gminy
Jednostki pomocnicze
Instytucje Kultury
Ochrona środowiska
Decyzje środowiskowe
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka odpadami komunalnymi
Nieczystości ciekłe
Rejestr działalności regulowanej
Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2022 r.
Dofinansowanie do usuwania wyrobów zawierających azbest w 2022 roku
Programy dotyczące ochrony środowiska
Sprzedaż węgla
Wykaz danych o środowisku
Tablica ogłoszeń
Informacje bieżące
Ogłoszenia, obwieszczenia
Konkurs ofert na przeprowadzenie Programu Polityki Zdrowotnej realizowanego w 2016 roku dotyczącego szczepień dzieci przeciwko pneumokokom
Konsultacje Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Gospodarka nieruchomościami
Obwieszczenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego
Bezpłatna pomoc prawna
Oferty pracy
Procedury kontroli przedsiębiorców
Procedury kontroli przedsiębiorców
Współpraca z organiacjami pozarządowymi
Konsultacje Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Sieroszewice w roku 2023
Dokumenty dot. organizacji pozarządowych
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi
Załatwienie spraw w Urzędzie Gminy
Procedura załatwiana spraw w Urzędzie Gminy
Organy władzy publicznej
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Prawo lokalne
Statut Gminy
Prace Rady
Kalendarium prac Rady
Uchwały Rady
Uchwały Rady Gminy stanowiące prawo miejscowe
Projekty Uchwał
Zarządzenia Wójta
Strategia rozwoju
E-SESJE
e-SESJE
Podatki i opłaty
Podatki i opłaty
Indywidualne interpretacje podatkowe
Pomoc publiczna, Ulgi - wykaz podatników
Informacje o stanie majątkowym
Budżet gminy
Budżet gminy
Sprawozdania budżetowe
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sieroszewice
Opinie RIO
RAPORT O STANIE GMINY
Raport o stanie Gminy
AUDYT WEWNĘTRZNY
Audyt wewnętrzny
Inne
Petycje
Działalność lobbingowa
Zgromadzenia
Skargi i wnioski
Kontrole
Programy i zamierzenia
Związki i Stowarzyszenia
Wybory
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań
Konsultacje Społeczne
Zamówienia publiczne
Tryb podstawowy
Przetarg nieograniczony
Przetarg ofert
Zapytania ofertowe
Zamówienia z wolnej ręki
Zamówienia poniżej 130.000 zł
Plan zamówień publicznych na rok 2023
Archiwum
Archiwum zamówień publicznych
Rok 2022
Rok 2021
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
° Budowa infrastruktury tworzącej centrum wsi Sieroszewice
° Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w Gminie Sieroszewice w miejscowości Sieroszewice i Psary
° Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sieroszewice ul. Nowa (łącznik)
° Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zamość – Raduchów – etap III
° Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rososzyca ul. Wiśniowa – etap II
° Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w Gminie Sieroszewice w miejscowości Sieroszewice i Psary
° Wykonanie boisk sportowych wraz z budynkiem socjalno – szatniowym w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko - Orlik 2012”
° Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wielowieś ul. Wąska
° Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Masanów ul. Szeroka
° Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Strzyżew ul. Lorki
° Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Strzyżew ul. Strzyżówek
° Udzielenie kredytu inwestycyjnego
° Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Masanowie i Zamościu oraz do Gimnazjów: w Sieroszewicach i Wielowsi w roku szkolnym 2010/2011
° Udzielenie 3 kredytów inwestycyjnych
° Budowa placów zabaw w ramach Rządowego programu "Radosna szkoła" przy Zespole Szkól w Sieroszewicach i Szkole Podstawowej w Strzyżewie.
° Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Ołobok ul. Kościelna
° Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Latowice - Kęszyce
° Rozbudowę przedszkola o oddział z częścią socjalną i łącznikiem w Latowicach
° Budowa placów zabaw w ramach Rządowego programu "Radosna szkoła" przy Zespole Szkól w Sieroszewicach i Szkole Podstawowej w Strzyżewie.
° Budowa placów zabaw w ramach Rządowego programu "Radosna szkoła" przy Zespole Szkól w Sieroszewicach i Szkole Podstawowej w Strzyżewie.
° Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Sieroszewice
° Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wielowieś
° Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Sieroszewice w sezonie 2010/2011 – Rejon I i Rejon II
° Montaż oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sieroszewice
Rok 2009
Archiwalne informacje bieżące
Archiwum otwartych ofert na realizację zadań publicznych
Archiwum ofert pracy
Archiwum ogłoszeń i obwieszczeń
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Informacje nieudostępnione
Gospodarka nieruchomościami
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Rok 2010 strona główna 

Rok 2010

Zobacz:
   Budowa infrastruktury tworzącej centrum wsi Sieroszewice
   Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w Gminie Sieroszewice w miejscowości Sieroszewice i Psary
   Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sieroszewice ul. Nowa (łącznik)
   Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zamość – Raduchów – etap III
   Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rososzyca ul. Wiśniowa – etap II
   Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w Gminie Sieroszewice w miejscowości Sieroszewice i Psary
   Wykonanie boisk sportowych wraz z budynkiem socjalno – szatniowym w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko - Orlik 2012”
   Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wielowieś ul. Wąska
   Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Masanów ul. Szeroka
   Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Strzyżew ul. Lorki
   Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Strzyżew ul. Strzyżówek
   Udzielenie kredytu inwestycyjnego
   Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Masanowie i Zamościu oraz do Gimnazjów: w Sieroszewicach i Wielowsi w roku szkolnym 2010/2011
   Udzielenie 3 kredytów inwestycyjnych
   Budowa placów zabaw w ramach Rządowego programu "Radosna szkoła" przy Zespole Szkól w Sieroszewicach i Szkole Podstawowej w Strzyżewie.
   Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Ołobok ul. Kościelna
   Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Latowice - Kęszyce
   Rozbudowę przedszkola o oddział z częścią socjalną i łącznikiem w Latowicach
   Budowa placów zabaw w ramach Rządowego programu "Radosna szkoła" przy Zespole Szkól w Sieroszewicach i Szkole Podstawowej w Strzyżewie.
   Budowa placów zabaw w ramach Rządowego programu "Radosna szkoła" przy Zespole Szkól w Sieroszewicach i Szkole Podstawowej w Strzyżewie.
   Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Sieroszewice
   Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wielowieś
   Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Sieroszewice w sezonie 2010/2011 – Rejon I i Rejon II
   Montaż oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sieroszewice
wersja do druku