Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Gminy Sieroszewice  www.sieroszewice.pl
DOSTĘPNOŚĆ
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Samorząd Gminy Sieroszewice
Informacje kontaktowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Podstawy działania
Struktura organizacyjna
Jednostki organizacyjne gminy
Jednostki pomocnicze
Instytucje Kultury
Ochrona środowiska
Decyzje środowiskowe
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka odpadami komunalnymi
Nieczystości ciekłe
Rejestr działalności regulowanej
Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2022 r.
Dofinansowanie do usuwania wyrobów zawierających azbest w 2022 roku
Programy dotyczące ochrony środowiska
Sprzedaż węgla
Wykaz danych o środowisku
Tablica ogłoszeń
Informacje bieżące
Ogłoszenia, obwieszczenia
Konkurs ofert na przeprowadzenie Programu Polityki Zdrowotnej realizowanego w 2016 roku dotyczącego szczepień dzieci przeciwko pneumokokom
Konsultacje Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Gospodarka nieruchomościami
Obwieszczenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego
Bezpłatna pomoc prawna
Oferty pracy
Procedury kontroli przedsiębiorców
Procedury kontroli przedsiębiorców
Współpraca z organiacjami pozarządowymi
Konsultacje Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Sieroszewice w roku 2023
Dokumenty dot. organizacji pozarządowych
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi
Załatwienie spraw w Urzędzie Gminy
Procedura załatwiana spraw w Urzędzie Gminy
Organy władzy publicznej
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Prawo lokalne
Statut Gminy
Prace Rady
Kalendarium prac Rady
Uchwały Rady
Uchwały Rady Gminy stanowiące prawo miejscowe
Projekty Uchwał
Zarządzenia Wójta
Strategia rozwoju
E-SESJE
e-SESJE
Podatki i opłaty
Podatki i opłaty
Indywidualne interpretacje podatkowe
Pomoc publiczna, Ulgi - wykaz podatników
Informacje o stanie majątkowym
Budżet gminy
Budżet gminy
Sprawozdania budżetowe
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sieroszewice
Opinie RIO
RAPORT O STANIE GMINY
Raport o stanie Gminy
AUDYT WEWNĘTRZNY
Audyt wewnętrzny
Inne
Petycje
Działalność lobbingowa
Zgromadzenia
Skargi i wnioski
Kontrole
Programy i zamierzenia
Związki i Stowarzyszenia
Wybory
Powszechny Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań
Konsultacje Społeczne
Zamówienia publiczne
Tryb podstawowy
Przetarg nieograniczony
Przetarg ofert
Zapytania ofertowe
Zamówienia z wolnej ręki
Zamówienia poniżej 130.000 zł
Plan zamówień publicznych na rok 2023
Archiwum
Archiwum zamówień publicznych
Rok 2022
Rok 2021
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
° Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach zakres - Nadbudowa o zaplecze administracyjne
° Oświetlenie uliczne skrzyżowania na drodze powiatowej 5313 5317 w Namysłakach gm. Sieroszewice
° Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej dla celów rekreacyjnych mieszkańców wsi Rososzyca.
° Budowa ścieżki rowerowej w Latowicach
° Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Latowice – Kęszyce Etap I.
° Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wielowieś
° Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Strzyżew - Strzyżówek
° Udzielenie dwóch kredytów inwestycyjnych
° Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej dla celów rekreacyjnych mieszkańców wsi Rososzyca.
° Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach - II ETAP
° Przewóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Masanowie i Zamościu oraz do Gimnazjów: w Sieroszewicach i Wielowsi w roku szkolnym 2011/2012
° Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Zamość
° Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kania
° Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Masanów ul. Brylińskiego
° Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Rososzyca ul. Leśna
° Udzielenie kredytu inwestycyjnego.
° Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Westrza
° Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Rososzyca
° Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Strzyżew Lorki.
° Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wielowieś ul. Ceglana - Etap I
° Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Sieroszewice ul. Strażacka
° Usługa edukacyjna w ramach projektu „Indywidualizacja w edukacji wczesnoszkolnej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
° Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Wielowieś ul. Ceglana na odcinku od ul. Grabowskiej wraz z utwardzeniem pobocza.
° Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do szkół podstawowych w Gminie Sieroszewice w ramach projektu „Indywidualizacja w edukacji wczesnoszkolnej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludz
° Dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia do szkół podstawowych w Gminie Sieroszewice w ramach projektu „Indywidualizacja w edukacji wczesnoszkolnej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Lud
° „Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Sieroszewice”
° Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Sieroszewice w sezonie 2011/2012 – Rejon I i Rejon II
Rok 2010
Rok 2009
Archiwalne informacje bieżące
Archiwum otwartych ofert na realizację zadań publicznych
Archiwum ofert pracy
Archiwum ogłoszeń i obwieszczeń
Oświadczenia majątkowe
Archiwum oświadczeń majątkowych
Informacje nieudostępnione
Gospodarka nieruchomościami
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Rok 2011 strona główna 

Rok 2011

Zobacz:
   Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach zakres - Nadbudowa o zaplecze administracyjne
   Oświetlenie uliczne skrzyżowania na drodze powiatowej 5313 5317 w Namysłakach gm. Sieroszewice
   Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej dla celów rekreacyjnych mieszkańców wsi Rososzyca.
   Budowa ścieżki rowerowej w Latowicach
   Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Latowice – Kęszyce Etap I.
   Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wielowieś
   Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Strzyżew - Strzyżówek
   Udzielenie dwóch kredytów inwestycyjnych
   Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej dla celów rekreacyjnych mieszkańców wsi Rososzyca.
   Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach - II ETAP
   Przewóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Masanowie i Zamościu oraz do Gimnazjów: w Sieroszewicach i Wielowsi w roku szkolnym 2011/2012
   Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Zamość
   Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kania
   Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Masanów ul. Brylińskiego
   Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Rososzyca ul. Leśna
   Udzielenie kredytu inwestycyjnego.
   Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Westrza
   Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Rososzyca
   Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Strzyżew Lorki.
   Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wielowieś ul. Ceglana - Etap I
   Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Sieroszewice ul. Strażacka
   Usługa edukacyjna w ramach projektu „Indywidualizacja w edukacji wczesnoszkolnej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
   Modernizacja nawierzchni drogi gminnej we wsi Wielowieś ul. Ceglana na odcinku od ul. Grabowskiej wraz z utwardzeniem pobocza.
   Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do szkół podstawowych w Gminie Sieroszewice w ramach projektu „Indywidualizacja w edukacji wczesnoszkolnej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludz
   Dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia do szkół podstawowych w Gminie Sieroszewice w ramach projektu „Indywidualizacja w edukacji wczesnoszkolnej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Lud
   „Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Sieroszewice”
   Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Sieroszewice w sezonie 2011/2012 – Rejon I i Rejon II
wersja do druku