Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Gminy Sieroszewice  www.sieroszewice.pl
Samorząd Gminy Sieroszewice
Informacje kontaktowe
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Podstawy działania
Struktura organizacyjna
Jednostki organizacyjne gminy
Jednostki pomocnicze
Tablica ogłoszeń
Informacje bieżące
Ogłoszenia, obwieszczenia
Konkurs ofert na przeprowadzenie Programu Polityki Zdrowotnej realizowanego w 2016 roku dotyczącego szczepień dzieci przeciwko pneumokokom
Konsultacje Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Gospodarka nieruchomościami
° Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy Sieroszewice w miejscowości Strzyżew i Sieroszewice
° I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w miejscowości Sieroszewice przy ul. Ostrowskiej 61
° Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wchodzących w skład zasobu mienia Gminy Sieroszewice w miejscowości Sieroszewice
° Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wchodzących w skład zasobu mienia Gminy Sieroszewice w miejscowości Wielowieś
° Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wchodzących w skład zasobu mienia Gminy Sieroszewice w miejscowości Strzyżew
° Archiwum 2012
° Archiwum 2013
° Archiwum 2014
° Archiwum 2015
° Archiwum 2016
Decyzje środowiskowe
Obwieszczenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego
Dofinansowanie do usuwania materiałów zawierających azbest w 2017 roku
Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2018 r.
Bezpłatna pomoc prawna
Oferty pracy
Procedury kontroli przedsiębiorców
Procedury kontroli przedsiębiorców
Współpraca z organiacjami pozarządowymi
Konsultacje Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
II Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Sieroszewice na roku 2018
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Sieroszewice na roku 2018
Dokumenty dot. organizacji pozarządowych
Załatwienie spraw w Urzędzie Gminy
Procedura załatwiana spraw w Urzędzie Gminy
Organy władzy publicznej
Rada Gminy
Komisje Rady
Wójt
Prawo
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Prawo lokalne
Statut Gminy
Prace Rady
Kalendarium prac Rady
Uchwały Rady
Uchwały Rady Gminy stanowiące prawo miejscowe
Zarządzenia Wójta
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Podatki i opłaty
Podatki i opłaty
Indywidualne interpretacje podatkowe
Pomoc publiczna, Ulgi - wykaz podatników
Informacje o stanie majątkowym
Budżet gminy
Budżet gminy
Sprawozdania budżetowe
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sieroszewice
Opinie RIO
Inne
Petycje
Działalność lobbingowa
Zgromadzenia
Programy i zamierzenia
Związki i Stowarzyszenia
Przejrzysta Polska
Wybory
Zamówienia publiczne
Zamówienia poniżej 30.000 euro
Przetargi
Archiwum
Archiwum zamówień publicznych
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Archiwalne informacje bieżące
Archiwum otwartych ofert na realizację zadań publicznych
Archiwum ofert pracy
Archiwum ogłoszeń i obwieszczeń
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Wykaz danych o środowisku
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Gospodarka nieruchomościami strona główna 

Gospodarka nieruchomościami

Zobacz:
   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy Sieroszewice w miejscowości Strzyżew i Sieroszewice
   I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w miejscowości Sieroszewice przy ul. Ostrowskiej 61
   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wchodzących w skład zasobu mienia Gminy Sieroszewice w miejscowości Sieroszewice
   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wchodzących w skład zasobu mienia Gminy Sieroszewice w miejscowości Wielowieś
   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wchodzących w skład zasobu mienia Gminy Sieroszewice w miejscowości Strzyżew
   Archiwum 2012
   Archiwum 2013
   Archiwum 2014
   Archiwum 2015
   Archiwum 2016
wersja do druku